fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczeństwo w przedszkolu w kontekście wybranych zagadnień prawnych i edukacyjnych

Współczesna rzeczywistość edukacyjna stawia przed nauczycielami przedszkola nowe wyzwania. Dzisiaj nauczyciel jest nie tylko dydaktykiem, czy wychowawcą. Mając prawa i przywileje takie jak funkcjonariusz publiczny, nauczyciel musi być uwrażliwiony na sygnały, świadczące o tym, że dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie nie tylko w przedszkolu, ale również poza nim.

Jednym z celów proponowanego szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień prawnych, związanych z obowiązkami nauczyciela w przedszkolu (funkcjonariusz publiczny). Drugim natomiast – przedstawienie propozycji przybliżania dzieciom tematyki bezpieczeństwa, poprzez realizację ciekawych scenariuszy zajęć. Wypracowanie w dzieciach nawyków bezpiecznego zachowania się wymaga działań systematycznych i długofalowych, a pierwszy etap edukacyjny, to najlepszy czas, aby wyrabiać prawidłowe postawy w tym obszarze.

 

Program szkolenia:

 

  1. Bezpieczeństwo w przedszkolu – najważniejsze zagadnienia prawne

  2. Funkcjonariusz publiczny  w przedszkolu – przywileje

  3. Mogę czy muszę? Obowiązki funkcjonariusza publicznego w przedszkolu

  4. Interwencja w sytuacjach trudnych – fobie społeczne, przemoc w rodzinie, inne zagrożenia

  5. Przemoc domowa (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna ) – cechy dziecka maltretowanego

  6. Podejmowanie tematyki bezpiecznego zachowania się, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  7. Przykłady „dobrych praktyk” – propozycje scenariuszy zajęć i programów promujących bezpieczne zachowania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.