fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatowe

Statut jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego musi proponować autonomiczne,  ale zgodne z prawem rozwiązania, ponieważ to zapisy statutu regulują codzienne działania nauczycieli  i uczniów. Prawidłowa budowa statutu i stała jego nowelizacja, to obowiązek każdego dyrektora. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przeanalizujemy  budowę statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych, zredagujemy zmienione zapisy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  oraz uzgodnimy zasady wprowadzenia statutu w szkole.

Program szkolenia:

 

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły

2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych

3. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie:

 • celów i zadań szkoły,
 • organów szkoły i ich kompetencji,
 • nowej organizacji pracy szkoły,
 • zadań nauczycieli,
 • sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów,
 • sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • form opieki i pomocy uczniom,
 • organizacji biblioteki szkolnej,
 • organizacji internatu i świetlicy,
 • rodzajów nagród i kar dla uczniów,
 • zasady skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • warunków stosowania sztandaru szkoły,
 • godła szkoły oraz ceremoniału,
 • organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  wychowania, opieki i profilaktyki,
 • organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.