fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Reintegracja zespołu pracowniczego – zarządzanie szkołą w sytuacji kryzysu

Kondycja polskiej oświaty stała się w ostatnim czasie ważnym tematem w publicznej przestrzeni. Najpierw akcja strajkowa w przedszkolach i szkołach pozwoliła w sposób jednoznaczny przedstawić trudności, niepokoje, z którymi na co dzień borykają się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, ale także ujawnić dużą różnorodność w poglądach na temat roli nauczyciela, wartości jakie winny mu przyświecać w procesie wychowania i nauczania, czy wreszcie kompetencji, jakie każdy powinien posiadać. Niedługo później pandemia i konieczność całkowitego przeorganizowania funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych spowodowały narastanie napięcia, poczucia braku bezpieczeństwa, a także stały się przyczyną niechcianych konfliktów.

Obecnie doświadczamy w wielu placówkach procesów dezintegracji i wykluczenia społecznego w obrębie zespołów nauczycielskich. Stawia to przed dyrektorem nowe wyzwania – przeprowadzenie zespołu przez ten trudny czas tak, by ponieśli jak najmniejsze koszty psychologiczne i stali się na nowo efektywnym zespołem, pracującym na rzecz uczniów.

Proponujemy szkolenie dla Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Omówimy zarówno zagadnienia zarządzania szkołą w kryzysie, w tym organizacji i komunikacji, ale także propozycję strategii, pozwalających na reintegrację zespołu, skutecznych schematów odbudowujących relacje, w tym strategie rozwiązywania konfliktów w szkole po trudnych dla niej wydarzeniach.

 

Program szkolenia:

 

1. Rola dyrektora w kryzysie w szkole

 

  • Zadania dyrektora
  • Komunikacja podtrzymująca w sytuacji napięć i niepokojów
  • Budowanie wewnętrznego systemu wsparcia siebie

 

2. Psychodynamika konfliktu – wybrane metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów pracowniczych

 

  • Warunki powstawania konfliktu i jego rodzaje.
  • Rola emocji w sytuacji konfliktowej.
  • Określenie własnego stylu reagowania na konflikt
  • Ćwiczenia na analizę i rozwiązywanie konfliktów

 

3. Różne poglądy jeden kierunek czyli jak współpracować mimo różnorodności

 

  • Warunki współpracującego zespołu
  • Metoda CoResolve
  • Pragmatyka reintegracji zespołu – propozycje działań

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.