fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Budowanie skutecznego zespołu nauczycieli

Nie możliwości finansowe, nie rozwiązania technologiczne, ani innowacje decydują o sukcesie szkoły – a właśnie skuteczna współpraca nauczycieli w zespole. Szkoła, w której nauczyciele podążają w tym samym kierunku, osiągnie powodzenie, nawet mimo zewnętrznych przeszkód.

Szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów budowania skutecznych zespołów nauczycieli, określania potrzeb zespołów, poznawania metod oddziaływania na zespół i wzmacniania nauczycieli. Jednocześnie wpłynie na wzrost umiejętności liderskich dyrektora szkoły.

Skuteczny zespół to warunek wspierania rozwoju ucznia oraz budowania poczucia sukcesu ucznia i zwiększania jego aktywności, a także poczucia zadowolenia z funkcjonowania w szkole. Celem szkolenia jest również budowanie pozytywnego obrazu szkoły u rodziców uczniów.

Uczestnicy:

 • Poznają zasady skutecznego budowania zespołów.
 • Przeanalizują sposób pracy swoich zespołów, określą potrzeby, zidentyfikują mocne i słabe strony.
 • Zaplanują sposoby wzmacniana współpracy dostosowane do swoich zespołów.
 • Wskażą najbardziej skuteczne zadania lidera zespołu.
 1. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu:

 • określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych,
 • ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół,
 • uwspólnienie wartości, uzgodnienie kierunków, podział zadań.
 1. Cztery etapy budowania zespołu:

 • mechanizmy pracy zespołowej,
 • obserwacja działań zespołu,
 • role w zespole,
 • określanie potrzeb zespołu,
 • sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach,
 • rola lidera,
 • wspieranie członków zespołu,
 • określenie przez Uczestników na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół.
 1. Gra szkoleniowa (gra pokazująca wzajemne relacje w zespole, oraz role zespołowe):

 • przepływ informacji w zespole,
 • zasady poprawnego formułowania informacji,
 • określenie lidera zespołu,
 • skuteczność pracy zespołowej,
 • integrowanie zespołu.
 1. Zapobieganie problemom w pracy zespołu

 • określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu,
 • co zrobić, by udało się zbudować,
 • zgrany zespół,
 • zapobieganie konfliktom,
 • praca nad zadaniem,
 • unikanie rywalizacji.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.