Relacje w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej

Umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w szkolnej społeczności jest jednym z niezwykle ważnych elementów pracy nauczyciela. Szkolenia z tego obszaru podnoszą te kompetencje uczestników, które pozwalają na skuteczniejsze komunikowanie się oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi uczniów i pracy zespołowej. Dzięki tym zajęciom mogą tworzyć środowisko edukacyjne, mające korzystny wpływ na rozwój uczniów i ogólny klimat w placówce oświatowej. W zależności od wybranej tematyki nauczyciele poszerzą swoją wiedzę o tym jak zarządzać konfliktem, jak budować swój autorytet, jak integrować klasę i zwiększać swoją asertywność, a także współpracować z rodzicami, co pozytywnie wpłynie nie tylko na atmosferę w szkole, przedszkolu, czy placówce, ale też jakość pracy.

Relacje w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z