fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak skutecznie wspierać swoje dziecko w powrocie do szkoły – warsztat dla rodziców

Kwarantanna, izolacja i zdalne nauczanie, to strategie, które były niezbędne do zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety ich skutkiem mogą być objawy stresu pourazowego, depresja, czy bezsenność. Utrata relacji rówieśniczych, poczucie zamknięcia, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, to wszystko może spowodować długotrwałe pogorszenie zdrowia psychicznego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, np. problemy behawioralne, takie jak napady złości, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia opozycyjne, buntownicze lub inne zaburzenia zachowania.

Niezbędna jest wielka uważność, prawidłowe rozpoznanie problemu i skuteczna pomoc każdemu dziecku, które ucierpiało podczas pandemii.

Program spotkania:

1. Jak pandemia wpłynęła na dzieci?

 • Omówienie jaki wpływ miało długotrwałe nauczanie zdalne na dziecko oraz jaki wpływ może mieć długotrwała izolacja na relacje społeczne – wyniki badań światowych i polskich

2. Emocje i wartości, zmysły i inteligencja emocjonalna

 • Czym są emocje i jakie mają znaczenie w życiu człowieka
 • Wychowanie w duchu wartości
 • Jak tworzyć więź i budować prawidłowe relacje?
 • Omówienie treningu inteligencji emocjonalnej

3. Agresja, niepokój, lęk i apatia. Zachowania ryzykowne

 • Wyszczególnienie głównych przyczyn frustracji dzieci.

4. Problemy psychiczne – depresja, samookaleczanie, próby samobójcze

 • Najważniejsze definicje, przyczyny, objawy
 • Rozpoznanie i diagnoza
 • Pomoc psychologiczna
 • Apteczka emocjonalna

5. Radzenie sobie ze stresem i radzenie sobie z życiem

 • Omówienie aktualnej sytuacji, analiza symptomów i sposobów postępowania

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.