Psychologia, rozwój i emocje dzieci i młodzieży

Nauczyciele stoją przed wieloma wyzwaniami, nie tylko tymi bezpośrednio związanymi z przekazywaniem wiedzy. Tempo życia, technologie cyfrowe to mniej kontaktów interpersonalnych i nowe zagrożenia, przekładające się na problemy emocjonalne dzieci i młodzieży. Szkolenia poświęcone psychologii i emocjom pozwolą zrozumieć potrzeby i problemy uczniów, zapobiegać sytuacjom trudnym i będą podpowiedzią, jak lepiej sobie radzić, kiedy się wydarzą. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na udzielenie uczniom skutecznego wsparcia emocjonalnego, tworzenia pozytywnej atmosfery w klasie i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dzięki uzyskanym kompetencjom będą mogli lepiej zrozumieć przyczyny niektórych zachowań oraz reagować adekwatnie do okoliczności, z którymi mają do czynienia.

Psychologia, rozwój i emocje dzieci i młodzieży
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z