fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Ujednolicony tekst projektu dot. Oceny pracy nauczyciela

30 listopada 2018
Zespół A-Z

Drogie Koleżanki i Koledzy – Dyrektorzy, uczestnicy spotkań „ Systemowe narzędzia w ocenie pracy nauczyciela”,
znamy już projekt rozporządzenia w sprawie oceny nauczycieli … rewolucji nie będzie.

Kryteria oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu pozostają niezmienione, wykreślono jedynie obowiązek tworzenia regulaminów przez szkoły, ale  system się nie zmienił. Nadal trzeba ocenić każde kryterium w skali od 1 do 3 i przeliczać na %. Skala procentowa także pozostaje bez zmian. Regulaminów opiniowanych przez związki i rady nie będzie, ale Dyrektor musi ustalić zasady kiedy 3 za kryterium, kiedy 2, a kiedy 1. Musimy zatem na nowo, wspólnie ustalić i uprościć system oceny pracy nauczycieli, w taki sposób, żeby każdy nauczyciel rozumiał zasady przydzielenia punktów i to w perspektywie działań nauczycielskich prowadzonych w okresie pięciu lat. Już pracuje nad takim pomysłem!

Dzisiaj przekazujemy Państwu tekst rozporządzenia ujednolicony z projektem z 23 listopada 2018 i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.  Jak tylko rozporządzenie zostanie podpisane przez Ministerstwo – na linku, do którego macie Państwo dostęp, pojawią  się szczegółowo omówione zmiany oraz dostosowane do nowego rozporządzenia – Arkusze obserwacji, Karty samooceny, inne narzędzia systemowe oraz nowe propozycje Kart ocen z przykładowymi uzasadnieniami do wykorzystania.

Marzena Siejewicz
i  zespół Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z UJEDNOLICONYM TEKSTEM ROZPORZĄDZENIA