Prawo oświatowe, prawo wewnątrzszkolne i dokumentacja

Pomimo że podstawą pracy nauczyciela jest nauczanie, to musi on znać obowiązujące go przepisy prawa i dopełnić wielu formalności. Pomimo że podstawą pracy nauczyciela jest nauczanie, to musi on znać obowiązujące go przepisy prawa i dopełnić wielu formalności. Dlatego przygotowaliśmy szeroki wybór szkoleń z tego obszaru. Dzięki zdobytej podczas wiedzy uczestnicy będą mogli działać w sposób świadomy i zgodny z obowiązującymi regulacjami, unikając potencjalnych konfliktów, wynikających z niejasności prawnych. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, a przede wszystkim praktyków posiadających bogate doświadczenie w pracy w placówkach edukacyjnych. Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na praktyczne przykłady i studia przypadków, które pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia w kontekście rzeczywistych sytuacji występujących w szkole.

Prawo oświatowe, prawo wewnątrzszkolne i dokumentacja
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z