fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Powrót do nauki stacjonarnej – wsparcie i wytyczne kuratoriów

19 maja 2021
Zespół A-Z

POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ

Jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, z ponad 12-letnim doświadczeniem, doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z wyzwań, które czekają szkoły i placówki oświatowe po tak długim okresie zamknięcia. Dlatego od dłuższego czasu nasi specjaliści przygotowywali programy szkoleń, które pomogą naszym klientom w tym niezwykle trudnym czasie.


WYTYCZNE KURATORIUM OŚWIATY

18 maja 2021 r. Kuratoria Oświaty przekazały dyrektorom szkół wytyczne, zobowiązujące  do przeprowadzenia zadań, w ramach pierwszego etapu „Harmonogramu działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły”, przygotowanego przez MEiN. We wskazanych terminach konieczne będzie między innymi:

1. Opracowanie i realizacja programów zajęć reintegracyjnych w szkołach – 21-30 maja 2021 r.
2. Organizacja warsztatów dla rodziców, ukierunkowanych na wspieranie uczniów, przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną – do 18 czerwca 2021 r.
3. Przeprowadzenie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, szkoleń z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej oraz diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne – do 11 czerwca 2021 r.


JAK MOŻEMY POMÓC

Dzięki wieloletniej praktyce, połączonej z ogromną wiedzą naszych wykładowców, jesteśmy w pełni gotowi do natychmiastowego podjęcia współpracy w szybkiej i sprawnej realizacji szkoleń oraz warsztatów, skierowanych do wychowawców, nauczycieli, pedagogów, a także rodziców. Każde spotkanie będzie na bieżąco dostosowywane nie tylko do pojawiających się wymagań, ale także indywidualnych potrzeb szkoły lub placówki oświatowej.  Zapraszamy do śledzenia zakładki: