Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniów z różnego rodzaju trudnościami jest w polskich szkołach coraz więcej. Dlatego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest niezwykle ważnym elementem pracy każdego nauczyciela. Rozpoznawanie oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży wymaga wszechstronnej wiedzy, a często także umiejętności zastosowania niestandardowych metod pracy. Nasze szkolenia pomagają nauczycielom lepiej rozumieć indywidualne potrzeby uczniów, a dzięki temu podążać za nimi, tworząc przyjazne środowisko do nauki.  Ponieważ każdy uczeń jest inny i wymaga innego podejścia, szkolenia dostępne w naszej ofercie obejmują szeroki zakres tematyczny m.in. z edukacji włączającej, planowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dowiedzieć się można jak tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny, IPET i WOFU i wiele innych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z