Dziękujemy za przesłanie formularza na szkolenie indywidualne w formie stacjonarnej

Na Twój adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji

  1. Faktura z 14-dniowym terminem płatności oraz materiały, przygotowane przez wykładowcę, zostaną do Państwa przesłane najpóźniej w najbliższym dniu roboczym po zakończeniu szkolenia, na wskazany adres mailowy
  2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia są przekazywane uczestnikom w formie papierowej w trakcie zajęć

Zespół Centrum Rozwoju Edukacji A-Z

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z