Termin

Certyfikat

tak

Cena

370.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Planowanie działań pomocowych dla uczniów wymaga dobrego przygotowania organizacyjnego i merytorycznego. Co prawda szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne mają wypracowane modele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak zawsze warto zweryfikować działania w tym obszarze i uporządkować posiadaną wiedzę oraz dotychczasową praktykę. Stale zmieniająca się rzeczywistość, a co za tym idzie nowe potrzeby dzieci i młodzieży, wymagają ciągłej aktualizacji oddziaływań nauczycieli i specjalistów, aby udzielana pomoc była efektywna i dostosowana do bieżącej sytuacji.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od rozpoznania, poprzez ustalanie form wsparcia po ocenę efektywności udzielania PPP. Omówione zostaną także indywidualne teczki uczniów,  IPET-y, WOPFU, a całe spotkanie będzie miało formę analizy przypadku i przedstawienia dobrych praktyk, opartych na doświadczeniach wielu przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych.

Program szkolenia

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle prawa oświatowego
  • Analiza przepisów prawa, regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Ocena dotychczasowych działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • Posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Rozpoznawanie potrzeb uczniów nieposiadających opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zadania i rola specjalistów
  • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Dokumentowanie działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) – przykładowe zapisy (uczeń ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożony niedostosowaniem społecznym)
  • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – zasady konstruowania i przykłady realizacji
  • Indywidualna teczka ucznia – co zawiera i jak ją poprawnie założyć?
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne
  • Przykłady praktycznych rozwiązań
  • Prawidłowe dokumentowanie organizowanych zajęć
 6. System udzielania PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem
  • Zakres udzielanej pomocy
  • Indywidualna ścieżka edukacyjna
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i inne
 7. Współpraca wewnątrzszkolna i z podmiotami zewnętrznymi – budowanie sieci wsparcia
  • Współpraca z rodzicami
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • Współpraca z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
 8. Ewaluacja systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu ewaluacji
  • Analiza i wnioski do realizacji

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

O szkoleniu

Planowanie działań pomocowych dla uczniów wymaga dobrego przygotowania organizacyjnego i merytorycznego. Co prawda szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne mają wypracowane modele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak zawsze warto zweryfikować działania w tym obszarze i uporządkować posiadaną wiedzę oraz dotychczasową praktykę. Stale zmieniająca się rzeczywistość, a co za tym idzie nowe potrzeby dzieci i młodzieży, wymagają ciągłej aktualizacji oddziaływań nauczycieli i specjalistów, aby udzielana pomoc była efektywna i dostosowana do bieżącej sytuacji.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od rozpoznania, poprzez ustalanie form wsparcia po ocenę efektywności udzielania PPP. Omówione zostaną także indywidualne teczki uczniów,  IPET-y, WOPFU, a całe spotkanie będzie miało formę analizy przypadku i przedstawienia dobrych praktyk, opartych na doświadczeniach wielu przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych.

Program szkolenia

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle prawa oświatowego
  • Analiza przepisów prawa, regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Ocena dotychczasowych działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • Posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Rozpoznawanie potrzeb uczniów nieposiadających opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zadania i rola specjalistów
  • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Dokumentowanie działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) – przykładowe zapisy (uczeń ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożony niedostosowaniem społecznym)
  • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – zasady konstruowania i przykłady realizacji
  • Indywidualna teczka ucznia – co zawiera i jak ją poprawnie założyć?
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne
  • Przykłady praktycznych rozwiązań
  • Prawidłowe dokumentowanie organizowanych zajęć
 6. System udzielania PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem
  • Zakres udzielanej pomocy
  • Indywidualna ścieżka edukacyjna
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i inne
 7. Współpraca wewnątrzszkolna i z podmiotami zewnętrznymi – budowanie sieci wsparcia
  • Współpraca z rodzicami
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • Współpraca z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
 8. Ewaluacja systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu ewaluacji
  • Analiza i wnioski do realizacji

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
16.09.2024 Online Beata Szynalska-Skarżyńska
21.10.2024 Online Beata Szynalska-Skarżyńska
13.11.2024 Online Beata Szynalska-Skarżyńska

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z