fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Office 365 w pracy nauczyciela

Podczas szkolenia uczestnicy poznają atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem aplikacji środowiska Office365: OneNote, Sway, Stream, Forms, Teams.

 

Program szkolenia:

 

1. Sprawne przygotowywanie i udostępnianie materiałów do zajęć (również z wykorzystaniem materiałów wydawnictw) za pomocą OneNote, Sway, Stream

 

2. Rejestracja notatek audio, wstawianie online klipów wideo i plików oraz przechwytywanie do OneNote dowolnej zawartości z sieci Web

 

3. Opracowywanie testów, ankiet i sondaży w aplikacji Forms

 

4. Udostępnianie uczniom zadań i treści multimedialnych w OneNote, na bazie zgromadzonych przez nauczyciela zasobów audio, wideo, zdjęć, prezentacji, kart pracy, czy testów z wydawnictw

 

5. Tworzenie nowych materiałów, z elementami gamifikacji, na bazie Sway

 

6. Szybkie przetwarzanie gotowych materiałów lub prezentacji, na atrakcyjną wersję cyfrowych opowieści Sway

 

7. Zarządzanie w OneNote sekcjami i stronami zespołu klasowego i pomiędzy notesami poszczególnych zespołów

 

8. Blokowanie wybranych stron lub obszarów współpracy, archiwizowanie materiałów i zabezpieczanie przed edycją

 

9. Organizowanie pracy w kanałach

 

10. Organizowanie pracy w obszarze współpracy, pracy indywidualnej z uczniem oraz w podziale na grupy, z wykorzystaniem możliwości OneNote, kanałów oraz pokojów spotkań

 

11. Przygotowywanie materiałów na cały rok szkolny, w ramach źródłowego notesu zajęć nauczyciela, a także udostępnianie ich na bieżąco zespołom klasowym lub wybranym uczniom

 

12. Synchronizowanie źródłowego notesu zajęć nauczyciela z notesami w Teamsach

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.