Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

RP Stacjo (W tytule wpisujemy temat oraz nazwę placówki)

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Dorota Pierzyńska

Miejsce szkolenia: Tutaj wpisujemy pełny adres placówki

Inwestycja: 3000,00 zł brutto

Deklarowana liczba uczestników: 12

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: TIK i nowoczesne technologie

  RP Stacjo (W tytule wpisujemy temat oraz nazwę placówki)

  O szkoleniu

  Kompetencje cyfrowe, to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które powinien nabyć każdy, aby w sposób twórczy i jednocześnie krytyczny, korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych. Pozwala to na osiągnięcie celów, związanych z pracą, nauką, a także wypoczynkiem.

  Dlatego też nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużej mierze na kształtowaniu właśnie tych kompetencji. Wspomniane umiejętności są rozwijane już od najmłodszych lat i kontynuowane na każdym etapie edukacyjnym. Żeby uczenie się i nauczanie były efektywne, wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się z następującymi obszarami kompetencji cyfrowych:

  • Informacja – czyli wyszukiwanie, przechowywanie, porządkowanie i analizowanie informacji cyfrowych
  • Komunikacja – komunikowanie się za pomocą narzędzi online, z uwzględnieniem prywatności, bezpieczeństwa i etykiety
  • Bezpieczeństwo w Internecie – właściwe zarządzanie ochroną osobistą, ochroną danych, ochroną tożsamości cyfrowej
  • Rozwiązywanie problemów – identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii
  • Tworzenie treści – tworzenie i edycja nowych treści

  Proponowany program szkolenia

  1. Wprowadzenie
   • Omówienie kluczowych kompetencji cyfrowych, czyli umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się
   • Umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo, własność intelektualna
  2. Bezpieczna nauka online
   • Jak dbać o własne bezpieczeństwo w cyfrowym świecie – prezentacja standardów bezpieczeństwa
   • Prezentacja narzędzi i aplikacji do zabezpieczenia sieci, np. filtry w przeglądarkach
   • Programy antywirusowe
   • Kontrola treści
   • Czas przed ekranem
  3. Sprzęt i aplikacje, służące uatrakcyjnieniu lekcji
   • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych poprzez:
   • Quizy i ćwiczenia online
   • Aplikacje do wyświetlania treści
   • Grafika i film w pracy nauczyciela
   • Wirtualne książki
   • Aplikacje 3D
   • Interaktywne lekcji
   • Komiks na lekcji
   • Lekcja na Google Earth
   • Aplikacja kalambury
   • Tworzenie fiszek, gier
   • Narzędzie do edycji grafiki
   • Narzędzie do prezentacji
   • Tworzenie puzzli online
   • Wirtualne tablice do gromadzenie zasobów
   • Chmury wyrazowe
   • Khan Academy Polska
  4. Nowoczesne technologie na lekcji
   • Jak wykorzystać smartfony podczas zajęć?
   • Smartfon, jako atrakcyjna pomoc dydaktyczna, o czym warto pamiętać, wykorzystując smartfon jako narzędzie dydaktyczne?

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Dorota Pierzyńska

  Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Od lat związana z Centrum Rozwoju A-Z, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy: ruch kadrowy, godziny ponadwymiarowe, regulamin pracy, arkusz organizacyjny, subwencja oświatowa, PPK i wiele innych.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych TIK i nowoczesne technologie RP Stacjo (W tytule wpisujemy temat oraz nazwę placówki)
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z