Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin – Szkoła Podstawowa w Grzywnie

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Marzena Siejewicz

Miejsce szkolenia: Szkolenie online

Inwestycja: 4500,00

Deklarowana liczba uczestników: 25

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin – Szkoła Podstawowa w Grzywnie

  O szkoleniu

  Zapraszamy na szkolenie, którego tematyka z jednej strony wpisuje się w piąty z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24, a jednocześnie jest wynikiem diagnoz oraz obserwacji problemów, z jakimi spotykają się dzieci i uczniowie nie tylko w szkole, ale i w rodzinie.

  Szkoła, a przede wszystkim zatrudnieni w niej, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz specjaliści są w szczególny sposób zobowiązani do podejmowania skutecznych działań na rzecz udzielenia efektywnego wsparcia, także przy udziale instytucji zewnętrznych. Umiejętność rozpoznawania sygnałów, świadczących o możliwych problemach, zaplanowania koniecznych do podjęcia kroków oraz korzystania z kompetencji właściwych służb, czy organizacji, pozwala na skuteczną reakcję w trudnych sytuacjach i uniknięcie ich eskalacji.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawa prawna działań mających na celu wsparcie podopiecznych i ich rodzin
   • Ustawa Prawo oświatowe
   • Karta nauczyciela
   • Konwencja o prawach dziecka
   • Ustawa o pomocy społecznej
   • Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   • Akty wykonawcze
  2. Rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka/ucznia
   • Zachowania i reakcje, mogące sygnalizować problemy natury wychowawczej, o podłożu psychologicznym lub wynikających z sytuacji rodzinnej
   • Ustalenie otwartego katalogu problemów, wymagających wsparcia
   • Dyskusja nad spostrzeżeniami własnymi uczestników szkolenia
  3. Etapy realizacji efektywnej pomocy dziecku, uczniowi i rodzinie, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
   • Szczegółowy podział zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, zaangażowanych w proces wspierania dziecka/ucznia/rodziny
   • Zasady współpracy między nauczycielami, a wychowawcą i specjalistami zatrudnionymi w szkole/przedszkolu w zakresie skutecznego
   • Rola zespołu wczesnego wspomagania rozwoju we wspieraniu dziecka i rodziny
  4. Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
   • Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
   • Policją i sądem rodzinnym
   • Ośrodkami pomocy społecznej
   • Organizacjami pozarządowymi
   • Procedura niebieskiej karty
   • Nadzór kuratorski

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Marzena Siejewicz

  Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin – Szkoła Podstawowa w Grzywnie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z