Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Wspieranie rozwoju dziecka, w zakresie umiejętności matematycznych dla kl. 1-3. Myślenie matematyczne.

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Beata Szynalska-Skarżyńska

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie; ul. Poniatowskiego 1, 64-200 Wolsztyn

Inwestycja: 2700,00 zł

Deklarowana liczba uczestników: ok. 25 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Wspieranie wszechstronnego rozwoju

  Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Wspieranie rozwoju dziecka, w zakresie umiejętności matematycznych dla kl. 1-3. Myślenie matematyczne.

  O szkoleniu

  Na podstawie badań z zakresu efektów nauczania okazało się, że umiejętności matematyczne są zbyt słabo rozwijane i kształcone na poszczególnych etapach edukacyjnych, co potwierdzają niskie wyniki, osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Skuteczne nauczanie matematyki w przedszkolu, to często duże wyzwanie dla nauczycieli, gdyż predyspozycje dzieci do rozumienia treści abstrakcyjnych są jeszcze, w dużej mierze, niewykształcone. Dlatego tak ważne jest, aby nauczać matematyki zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci na danym etapie, co podkreśla w licznych pracach prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska.

  Jak uczyć 3-, 4-, 5-, 6-latki matematyki, aby prawidłowo rozwijać ich umiejętności? Jak właściwie organizować proces nauczania, w zakresie liczenia, rachowania, orientacji przestrzennej, klasyfikacji, mierzenia, ważenia i eksperymentowania? Jak uczyć nie tylko podczas zaplanowanych zajęć w sali, ale też na dworze, w lesie, w parku, podczas posiłków, czy codziennych higienicznych czynności?

  Proponowany program szkolenia

  1. Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci, związanych z rozumowaniem matematycznym
  2. Omówienie form aktywności dzieci, sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego – praktyczne przykłady
  3.  Aktywność ruchowa i zabawy, kształtujące myślenie matematyczne u dzieci
  4. Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowanie matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.)  – praktyczne przykłady
  5. Rola spostrzegania, orientacji przestrzennej i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw
  6. Mierzenie, ważenie i eksperymentowanie – jak pokierować procesem nauczania, aby zadania z treścią były łatwe do rozwiązania?
  7. Emocje i motywacja, a zdolność do pokonywania trudności, związanych z nauką matematyki
  8.  Rodzice i ich oddziaływanie na kształtowanie myślenia matematycznego

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Beata Szynalska-Skarżyńska

  Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Wspieranie wszechstronnego rozwoju Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Wspieranie rozwoju dziecka, w zakresie umiejętności matematycznych dla kl. 1-3. Myślenie matematyczne.
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z