Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Spotkanie dla rodziców: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Dorota Zawadzka

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem; ul. Akacjowa 2, 96-124 Maków

Inwestycja: 2800,00 zł

Deklarowana liczba uczestników: ok. 40 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Spotkanie dla rodziców: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem

  O szkoleniu

  Nowe regulacje prawne, w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, przemocy domowej oraz zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nakładają na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w każdej instytucji i organizacji, która prowadzi działalność na ich rzecz i z ich udziałem. Zabezpieczenie najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy jest obowiązkiem i odpowiedzialnością nie tylko każdej instytucji, ale też każdego dorosłego, który towarzyszy dziecku w jego rozwoju, podejmuje trud opieki, wychowania i edukacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli sprostać temu wyzwaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a jednocześnie usprawnić i ujednolicić stosowane procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
   • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
   • Nowe obowiązki placówki
   • Zadania kierownictwa i pracowników
  2. Dziecko krzywdzone
   • Portret psychologiczny
   • Przemoc domowa i jej cechy
   • Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, stosowania przemocy domowej
  3. Standardy ochrony małoletnich
   • Polityka ochrony dzieci
   • Personel
   • Procedury
   • Monitoring

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Dorota Zawadzka

  Psycholożka dziecięca, ykładowczyni w katedrze psychologii rozwoju, a następnie psychologii wychowawczej na UW i w SPWS. Autorka poradników dla rodziców, w tym nagrodzonego nagrodą Teofrasta w 2010 „Moje Dziecko t. II – Jak mądrze kochać i wychowywać dziecko w wieku szkolnym”. Autorka, współautorka i prowadząca poradnikowych programów telewizyjnych dla rodziców. Czynnie wspierała kampanie społeczne „Bicie jest głupie”, „Kocham nie biję” „Kocham reaguję”. Od 2000 roku współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Ambasadorka akcji Cała Polska czyta dzieciom. W latach 2010-2018 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Kawaler Orderu Uśmiechu i członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Ukończyła podyplomowe studia z literatury dla dzieci i młodzieży oraz z psychodietetykę. Prowadzi wykłady, warsztaty oraz szkolenia dla wielu grup zawodowych z zakresu szeroko rozumianej psychologii.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Spotkanie dla rodziców: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z