Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa w Raciążu

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Solowska

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa w Raciążu

Inwestycja: 2 800,00

Deklarowana liczba uczestników: 40

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa w Raciążu

  O szkoleniu

  Nowe regulacje prawne, w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, przemocy domowej oraz zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nakładają na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w każdej instytucji i organizacji, która prowadzi działalność na ich rzecz i z ich udziałem. Zabezpieczenie najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy jest obowiązkiem i odpowiedzialnością nie tylko każdej instytucji, ale też każdego dorosłego, który towarzyszy dziecku w jego rozwoju, podejmuje trud opieki, wychowania i edukacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli sprostać temu wyzwaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a jednocześnie usprawnić i ujednolicić stosowane procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
   • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
   • Nowe obowiązki placówki
   • Zadania kierownictwa i pracowników
  2. Dziecko krzywdzone
   • Portret psychologiczny
   • Przemoc domowa i jej cechy
   • Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, stosowania przemocy domowej
  3. Standardy ochrony małoletnich
   • Polityka ochrony dzieci
   • Personel
   • Procedury
   • Monitoring

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Małgorzata Solowska

  Trenerka edukacyjna i doświadczona nauczycielka. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców z zakresu nowych technologii, komunikacji i zarządzania szkołą, cyberbezpieczeństwa, prawa autorskiego w edukacji a także oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa w Raciążu
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z