Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa ASQ w Wołominie

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Marek Hampel

Miejsce szkolenia: Szkolenie online

Inwestycja: 2300,00-2500,00

Deklarowana liczba uczestników: ok. 50-60 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa ASQ w Wołominie

  O szkoleniu

  Nowe regulacje prawne, w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, przemocy domowej oraz zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nakładają na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w każdej instytucji i organizacji, która prowadzi działalność na ich rzecz i z ich udziałem. Zabezpieczenie najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy jest obowiązkiem i odpowiedzialnością nie tylko każdej instytucji, ale też każdego dorosłego, który towarzyszy dziecku w jego rozwoju, podejmuje trud opieki, wychowania i edukacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli sprostać temu wyzwaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a jednocześnie usprawnić i ujednolicić stosowane procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
   • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
   • Nowe obowiązki placówki
   • Zadania kierownictwa i pracowników
  2. Dziecko krzywdzone
   • Portret psychologiczny
   • Przemoc domowa i jej cechy
   • Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, stosowania przemocy domowej
  3. Standardy ochrony małoletnich
   • Polityka ochrony dzieci
   • Personel
   • Procedury
   • Monitoring

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Marek Hampel

  Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Absolwent pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej. Lider oświaty, były wiceprzewodniczący odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN, były kurator sądowy. Obecnie obrońca nauczycieli przed komisją dyscyplinarną oraz wykładowca na wydziałach pedagogicznych warszawskich szkół wyższych. Specjalista z zakresu prawa oświatowego, oceniania, awansu zawodowego, dokumentacji szkolnej oraz skutecznego budowania zespołów.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r. – Szkoła Podstawowa ASQ w Wołominie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z