Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Beata Szynalska-Skarżyńska

Miejsce szkolenia: Pruszcz Gdański

Inwestycja: 2500

Deklarowana liczba uczestników: 40

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim

  O szkoleniu

  Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

  Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego. Propozycje są oparte na doświadczeniach w pracy wielu nauczycieli oraz aktualnych przepisach prawa.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania (z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego), dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  3. Ocenianie uczniów:
   • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
   • Ze spektrum autyzmu
   • Z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
   • O obniżonych możliwościach intelektualnych
   • Analiza przypadku: formy sprawdzianów, kart pracy do oceny, analiza ocen bieżących
   • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym – przykłady.
   • Ocenianie uczniów z afazją i innymi zaburzeniami rozwoju
   • Ocenianie uczniów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
   • Ocenianie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
  4. Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Beata Szynalska-Skarżyńska

  Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

  Szkolenia rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z