Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Indywidualizacja procesu nauczania – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Beata Szynalska-Skarżyńska

Miejsce szkolenia: Szkolenie online

Inwestycja: 2300

Deklarowana liczba uczestników: 30

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Dydaktyka i metodyka

  Indywidualizacja procesu nauczania – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

  O szkoleniu

  Indywidualizacja nie jest synonimem pracy indywidualnej. Nauczyciel, w trakcie jednostki lekcyjnej, nie jest w stanie pracować z każdym uczniem „tête-à-tête”. Jednak potrzeba indywidualizacji nauczania wynika z dużych różnic indywidualnych między uczniami. W nauczaniu zindywidualizowanym nauczyciel kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie, każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Obecnie również wiele uwagi poświęca się efektywności nauczania i uczenia się, w tym stylom uczenia się (zadania dla wzrokowców, słuchowców, ruchowe dla zbyt aktywnych uczniów). Na szkoleniu nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, poznając różne metody indywidualizacji w czasie lekcji.

  Proponowany program szkolenia

  1. Indywidualizacja – jako konieczność w procesie uczenia
   • Wykorzystywanie techniki sketchnothing do zilustrowania procesu indywidualizacji
   • Ćwiczenia wprowadzające: test na spostrzegawczość w formie ppt
   • Dyskusja na temat różnic indywidualnych uczących się
  2. Diagnoza, czyli o granicach i horyzontach możliwości ucznia
   • Przegląd narzędzi diagnostycznych
   • Ćwiczenie: zalety i wady szeroko stosowanych testów
   • Testy diagnostyczne rozpoznające inteligencje wielorakie Gardnera, style uczenia się, role w grupie, lewo i prawo półkolistość mózgu
   • Podsumowanie ćwiczenia w formie wizualnej – rysunki wykonane przez prowadzącą lub uczestników (w zależności od poziomu zaangażowania)
  3. Sposoby indywidualizacji w obszarze organizacji procesu uczenia się
   • Najważniejsze elementy organizacji procesu lekcyjnego
   • Możliwe zachowania uczniów na lekcji
   • Ćwiczenia: odgrywanie ról: „Kto i kiedy się uczy?”
  4. Sposoby indywidualizacji w obszarze treści nauczania
   • Omówienie metod i form pracy z wykorzystaniem indywidualizacji
   • Mapa wizualna
   • Formy pracy na lekcji: różnicowanie trudności, grupy zadaniowe, grupy jednolite, podział obowiązków, wsparcie rówieśnicze itd.
  5. Zaplanowanie własnych działań indywidualizujących pracę na lekcji do wybranego tematu zajęć
   • Praca w grupach przedmiotowych
   • Praca warsztatowa: określenie tematu lekcji, celów, sposobu jej realizacji uwzględniając proces indywidualizacji

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Beata Szynalska-Skarżyńska

  Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Dydaktyka i metodyka Indywidualizacja procesu nauczania – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z