Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Etyka zawodu nauczyciela – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Izabela Ziętara

Miejsce szkolenia: Września

Inwestycja: 3000

Deklarowana liczba uczestników: 70

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Etyka zawodu nauczyciela – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni

  O szkoleniu

  Nauczyciel, to zawód wysokiego zaufania społecznego. Oddziałuje na uczniów, ich rodziców oraz całe środowisko, w którym pracuje. Podlega nieustannej obserwacji i kontroli. Stale się kształci, doskonali metody i formy pracy. Jego wizerunek i wykonywany zawód wymagają dbałości o autorytet i nienagannej postawy moralnej.

  Centralnymi wartościami w etyce zawodowej nauczyciela jest wszechstronny, indywidualny rozwój uczniów – to on, swoim przykładem, modeluje ich sposób postępowania. Jak zatem powinien się zachowywać, szczególnie w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych, aby stanowić wzór etycznego podejścia?

  Proponowany program szkolenia

  1. Etyka, etyka zawodowa
   • Zakresy znaczeniowe pojęć
   • Wybrane koncepcje rozwoju moralnego
  2. Dylematy etyczne w codziennej praktyce nauczyciela
   • Przykłady z życia wzięte
   • Rodzaje dylematów i sposoby ich rozwiązywania
   • Wybory moralne, a posiadanie autorytetu
  3. Czy współczesnemu nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyki zawodowej?
   • Przykładowe kodeksy etyki nauczyciela
   • Obowiązujące prawo oświatowe

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Izabela Ziętara

  Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Etyka zawodu nauczyciela – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z