Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Bursa Szkolna nr 1 w Łomży – Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Beata Szynalska-Skarżyńska

Miejsce szkolenia: Szkolenie online

Inwestycja: 2500,00 zł

Deklarowana liczba uczestników: ok. 10 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Bursa Szkolna nr 1 w Łomży – Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  O szkoleniu

  Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest po to, aby wspomagać rozwój indywidualny ucznia, zgodnie z jego możliwościami, kształtować aprobowane społecznie zachowania, korygować te, które wymagają poprawy i zapobiegać/likwidować zagrożenia (za Z. Gaś). Dobrze skonstruowany, a następnie realizowany, powinien odpowiadać na zdiagnozowane uprzednio potrzeby uczniów i objęcie ich szerokoprofilowym wsparciem, w obszarze profilaktyki problemów psychospołecznych.

  Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy w praktyczny sposób zapoznają się z etapami i zasadami przygotowywania programu wychowawczo-profilaktycznego, pozwalającymi na stworzenie dokumentu, wpierającego codzienną pracę szkoły.

  Proponowany program szkolenia

  1. Nowe wyzwania wychowawczo-profilaktyczne
  2. Podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego
  3. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki
  4. Diagnoza potrzeb i problemów – czynników chroniących i czynników ryzyka
  5. Zasoby i ograniczenia, czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i problemów szkoły, uwzględniająca skutki pandemii
  6. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego krok po kroku: treści, formy, realizacja zadań

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Beata Szynalska-Skarżyńska

  Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Bursa Szkolna nr 1 w Łomży – Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z