Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Sławomir Kępka

Miejsce szkolenia: Szkolenie online

Inwestycja: 2300,00 zł brutto

Deklarowana liczba uczestników: 50

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

  O szkoleniu

  Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek prowadzących działalność min. związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i leczeniem małoletnich zobowiązani są do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich w terminie do 15 sierpnia 2024 roku. Celem nowych rozwiązań jest zabezpieczenie dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. Kluczowym elementem konstytuującym wspomniane standardy powinny być jasno określone zasady zapewniające bezpieczne relacje personel – dziecko i dziecko – dziecko. Wprowadzenie nowych zasad prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością zweryfikowania bądź uporządkowania elementów dotychczasowej praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą, w przeciwnym razie może to spowodować u nauczycieli i innych pracowników poczucie dużego dyskomfortu prowadzącego czasami do chronicznego dystresu zawodowego. Udział w naszym szkoleniu pomoże każdemu uczestnikowi znaleźć własną drogę wprowadzenia nowych zasad zapewniających bezpieczny rozwój dziecku w poczuciu satysfakcji i sukcesu zawodowego w tym obszarze.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
   • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
   • Standardy ochrony małoletnich – zakres i zadania placówek
  2. Dziecko krzywdzone
   • Symptomy krzywdzenia, stosowania przemocy wobec dziecka
   • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące występowania przemocy w środowisku szkolnym
  3. Budowanie (nie)bezpiecznych relacji z innymi
   • Kompetencje interpersonalne nauczyciela, a proces budowania bezpiecznych relacji z uczniami
   • Zasady bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń
   • Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia, stosowania przemocy wobec ucznia, w tym dokumentowanie zdarzeń
  4. Odpowiedzialność prawna ujawniania niebezpiecznych zachowań w kontakcie z dzieckiem
   • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli
   • Odpowiedzialność prawna rodziców
   • Konsekwencje prawne wobec uczniów stosujących przemoc rówieśniczą

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Sławomir Kępka

  Trener warsztatu, socjoterapeuta, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej – Ośrodka Socjoterapii Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzący Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW, szkoleniowiec profesjonalnych umiejętności z zakresu prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pełnił takie role zawodowe, jak: kurator rodzinny, wychowawca – nauczyciel młodzieży z zaburzeniami zachowania, wychowawca – terapeuta. Autor licznych programów szkoleniowych kierowanych m.in. do kadry pedagogiczno-psychologicznej i zarządczej instytucji zajmujących się opieką, wychowaniem i resocjalizacją. Wieloletni doradca metodyczny.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z