Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Awans zawodowy nauczyciela – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Izabela Ziętara

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa

Inwestycja: 2300,00 zł

Deklarowana liczba uczestników: ok. 25 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.
  • Dostęp do szkolenia online otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem, na adres mailowy podany w formularzu. Link jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami. Materiały, przygotowane przez wykładowcę, są udostępniane uczestnikom do pobrania w trakcie zajęć.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Awans zawodowy nauczyciela – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie

  O szkoleniu

  Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

  Pomimo, że nowy system funkcjonuje już od jakiegoś czasu nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

  Proponowany program szkolenia

  1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli
   • Regulacje prawne, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
   • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)
  2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
   • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
   • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Rola i zadania mentora
   • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
  3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego,  jako wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli
   • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
   • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
   • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Skutki negatywnej opinii komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela, po negatywnej opinii komisji
  4. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela
   • Obligatoryjne, wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli
   • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego
   • Procedury oceny pracy nauczyciela w szkole
   • Kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia)
  5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego
   • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:
   • Analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
   • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
   • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych
  6. Dyrektor i jego rola w awansie zawodowym
   • Zadania dyrektora
   • Procedury w szkole dotyczące awansu
   • Obowiązująca dokumentacja
   • Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w powiązaniu z awansem zawodowym
   • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Izabela Ziętara

  Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Awans zawodowy nauczyciela – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z