Termin

Certyfikat

tak

Cena

370.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Krzywdzenie dzieci niesie bezpośrednie, długofalowe i trudne do oszacowania konsekwencje dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne dla całego społeczeństwa. Konieczne stało się stworzenie systemu ochrony, który określałby procedury interwencji, działania profilaktyczne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci, a także zmniejszał rozmiar szkód w przypadkach, gdy do krzywdzenia dzieci dochodzi. Dlatego ustawodawca ustalił standardy ochrony dzieci.

Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, gdyż każde dziecko znaczną część czasu spędza właśnie w jej murach. Powinna też być miejscem, w którym najmłodsi mogą uzyskać pomoc, gdy ich prawa zostaną naruszone, a w szczególności gdy doświadczają krzywdzenia. W takich sytuacjach obowiązkiem szkoły jest podjęcie właściwych i skutecznych działań zaradczych.

Ujęte w znowelizowanej ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy zmiany zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci. Nowe przepisy są uzupełnieniem procedur ochrony dzieci przed przemocą, a także kompleksowym systemem, mającym na celu zabezpieczenie praw najmłodszych.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz pozwoli zaplanować działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne, pojęcia i definicje
  • Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem – podstawowe pojęcia i definicje
  • Analiza przepisów prawa znowelizowanej Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Obowiązki placówki oświatowej wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy
  • Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 2. Procedury
  • Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie procedur
  • Realizacja działań ustalonych w Procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
  • Monitoringi ocena podejmowanych działań
 3. Realizacja procedur i interwencji
  • Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?- schemat rozmowy, symptomy dziecka krzywdzonego
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
  • Ocena efektów podjętych działań
 4. Dokumenty
  • Procedury bezpiecznej rekrutacji personelu
  • Procedury bezpiecznych relacji personel–dziecko oraz dziecko-dziecko
  • Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  • Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  • Karta interwencji
  • Procedura Niebieskiej Karty
  • Monitoring działań

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Izabela Ziętara

Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej

O szkoleniu

Krzywdzenie dzieci niesie bezpośrednie, długofalowe i trudne do oszacowania konsekwencje dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne dla całego społeczeństwa. Konieczne stało się stworzenie systemu ochrony, który określałby procedury interwencji, działania profilaktyczne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci, a także zmniejszał rozmiar szkód w przypadkach, gdy do krzywdzenia dzieci dochodzi. Dlatego ustawodawca ustalił standardy ochrony dzieci.

Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, gdyż każde dziecko znaczną część czasu spędza właśnie w jej murach. Powinna też być miejscem, w którym najmłodsi mogą uzyskać pomoc, gdy ich prawa zostaną naruszone, a w szczególności gdy doświadczają krzywdzenia. W takich sytuacjach obowiązkiem szkoły jest podjęcie właściwych i skutecznych działań zaradczych.

Ujęte w znowelizowanej ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy zmiany zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci. Nowe przepisy są uzupełnieniem procedur ochrony dzieci przed przemocą, a także kompleksowym systemem, mającym na celu zabezpieczenie praw najmłodszych.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz pozwoli zaplanować działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne, pojęcia i definicje
  • Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem – podstawowe pojęcia i definicje
  • Analiza przepisów prawa znowelizowanej Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Obowiązki placówki oświatowej wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy
  • Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 2. Procedury
  • Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie procedur
  • Realizacja działań ustalonych w Procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
  • Monitoringi ocena podejmowanych działań
 3. Realizacja procedur i interwencji
  • Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?- schemat rozmowy, symptomy dziecka krzywdzonego
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
  • Ocena efektów podjętych działań
 4. Dokumenty
  • Procedury bezpiecznej rekrutacji personelu
  • Procedury bezpiecznych relacji personel–dziecko oraz dziecko-dziecko
  • Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  • Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  • Karta interwencji
  • Procedura Niebieskiej Karty
  • Monitoring działań

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Izabela Ziętara

Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z