Ocenianie i informacja zwrotna

Ocenianie postępów uczniów jest nieodzownym elementem procesu nauczania. W zależności od stosowanych zasad może działać motywująco lub stanowić jedną z przyczyn szkolnych trudności. Szkolenia z tego bloku tematycznego pozwalają nauczycielom na lepsze zrozumienie procesu oceniania – jego funkcji i celów, a także wyposażenie uczestników w narzędzia, umożliwiające prawidłowe ocenianie postępów uczniów. Umiejętności te mogą w dalszej perspektywie przyczynić się do bardziej efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Nasze kursy obejmują takie obszary tematyczne jak: ocenianie kształtujące, pracę z informacją zwrotną, formułowanie celów i kryteriów sukcesu, czy umiejętność efektywnego wykorzystania testów. Jesteśmy przekonani, że szeroki zakres proponowanych programów pozwala na dokonanie wyboru zajęć w pełni dostosowanych do potrzeb konkretnej szkoły.

Ocenianie i informacja zwrotna
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z