fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.

Od września zmiany w systemowych rozwiązaniach dotyczących oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany głównie z dwóch powodów – niedoprecyzowania wymagań  i braku wpływu na jakość pracy szkoły. Brak kryteriów oceny pracy powodował liczne pytania i wątpliwości, a także utrudniał przygotowanie do tej procedury. Czy po zmianie będzie inaczej? Czy wskazane przez ministerstwo kryteria podstawowe i dodatkowe pozwolą na osiągnięcie jasnych zasad w tym obszarze? Jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny przygotować się do nowej oceny pracy?

Program szkolenia:

1. Ocena w prawie

 • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy

2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy

 • Terminy w trybie oceny
 • Zadania dyrektora
 • Obowiązujące dokumenty – przykładowe dokumenty, w tym: informacje o rozpoczęciu oceny, wnioski o ocenę, prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego, informacje o przedłużeniu czasu oceny, informacje o terminie i miejscu zapoznania się z projektem oceny, krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków, przykładowe karty oceny

3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy nauczyciela

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

4. Kryteria dodatkowe

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

5. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia

 • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela mianowanego)
 • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
 • Ocena nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
 • Ocena pracy a sposób zatrudniania

6. Dyrektor i jego rola w ocenie

 • Zadania dyrektora
 • Motywacyjna rola oceny
 • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.