Termin

Certyfikat

tak

Cena

380.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela i awansu – zmienia także rolę obserwacji. W ocenie pracy nauczyciela pojawia się nadkryteruim – 30 punktów za właściwe prowadzenie zajęć, a 40 punktów za pozostałe 8 kryteriów obowiązkowych przy ocenie pracy. W awansie pierwszy raz wskazano 5 punktowanych kryteriów oceny zajęć otwartych i konieczność pisemnej z uzasadnieniem opinii o prowadzonych zajęciach. Powrót do obserwowania warsztatu pracy nauczyciela i do oceny wartości merytorycznej, metodycznej zajęć oraz umiejętności interpersonalnych nauczyciela nie jest łatwy, ale może znacząco wpłynąć na jakość pracy jego pracy z uczniami.

Zapraszamy na spotkanie – podczas, którego ustalimy:

 • jakie elementy świadczą o wartości zajęć
 • co warto obserwować i co w wyznaczonych obszarach powinniśmy zobaczyć
 • jak ustalać aż tak dużą liczbę punktów za wartość merytoryczną i metodyczną zajęć, co znaczy dzisiaj wartość merytoryczna i metodyczna zajęć,
 • czym jest indywidualizacja i jak ją stosować w 30 – osobowej klasie,
 • jak rozliczyć realizację celów lekcji, czyli jak zobaczyć efektywność procesów uczenia
 • jak ustalić liczbę … 30 punktów za zajęcia… żeby nie wzbudzać kontrowersyjnych reakcji nauczycieli
 • jakie arkusze stosować w obserwacji

Na naszym spotkaniu zapraszam do obejrzenia całej jednostki lekcyjnej i wspólnego formułowania opisu stanu faktycznego, wniosków, rekomendacji i zaleceń. Obserwować będziemy zajęcia w układzie naturalnym przez 45 minut i na podstawie tej obserwacji będziemy uzupełniać arkusze obserwacji dostosowane do kryteriów oceny zajęć wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego z uwzględnieni kryteriów oceny pracy nauczyciela Zapraszam po nowe arkusze obserwacji dostosowane do tych.

Program szkolenia

 1. Obserwacja – uporządkowanie wiedzy
  • Rodzaje obserwacji
  • Cechy obserwacji oraz jej miejsce w prawie oświatowym
  • Dane w obserwacji zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
  • Opinie i fakty w obserwacji
  • Dyspozycje do obserwacji
 2. Przedmiot obserwacji
  • Analiza kryteriów oceny lekcji wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu, czyli:
   • Wartość merytoryczna zajęć
   • Wartość metodyczna zajęć
   • Właściwa struktura zajęć
   • Indywidualizacja procesu uczenia
   • Rozliczenie realizacji celów
   • Umiejętności interpersonalne nauczyciela
 3. Analiza przykładowych arkuszy obserwacji przebiegu i efektów procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych
  • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno- oceniającej do oceny pracy z danymi zamkniętymi oraz z triangulacja danych
 4. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć)
  • Zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
  • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
  • Obserwacja nagranych zajęć w całości
  • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji
 5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
  • Informacja zwrotna
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
  • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
  • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Trening obserwacji II: obserwacja kontrolno – oceniająca całych zajęć

O szkoleniu

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela i awansu – zmienia także rolę obserwacji. W ocenie pracy nauczyciela pojawia się nadkryteruim – 30 punktów za właściwe prowadzenie zajęć, a 40 punktów za pozostałe 8 kryteriów obowiązkowych przy ocenie pracy. W awansie pierwszy raz wskazano 5 punktowanych kryteriów oceny zajęć otwartych i konieczność pisemnej z uzasadnieniem opinii o prowadzonych zajęciach. Powrót do obserwowania warsztatu pracy nauczyciela i do oceny wartości merytorycznej, metodycznej zajęć oraz umiejętności interpersonalnych nauczyciela nie jest łatwy, ale może znacząco wpłynąć na jakość pracy jego pracy z uczniami.

Zapraszamy na spotkanie – podczas, którego ustalimy:

 • jakie elementy świadczą o wartości zajęć
 • co warto obserwować i co w wyznaczonych obszarach powinniśmy zobaczyć
 • jak ustalać aż tak dużą liczbę punktów za wartość merytoryczną i metodyczną zajęć, co znaczy dzisiaj wartość merytoryczna i metodyczna zajęć,
 • czym jest indywidualizacja i jak ją stosować w 30 – osobowej klasie,
 • jak rozliczyć realizację celów lekcji, czyli jak zobaczyć efektywność procesów uczenia
 • jak ustalić liczbę … 30 punktów za zajęcia… żeby nie wzbudzać kontrowersyjnych reakcji nauczycieli
 • jakie arkusze stosować w obserwacji

Na naszym spotkaniu zapraszam do obejrzenia całej jednostki lekcyjnej i wspólnego formułowania opisu stanu faktycznego, wniosków, rekomendacji i zaleceń. Obserwować będziemy zajęcia w układzie naturalnym przez 45 minut i na podstawie tej obserwacji będziemy uzupełniać arkusze obserwacji dostosowane do kryteriów oceny zajęć wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego z uwzględnieni kryteriów oceny pracy nauczyciela Zapraszam po nowe arkusze obserwacji dostosowane do tych.

Program szkolenia

 1. Obserwacja – uporządkowanie wiedzy
  • Rodzaje obserwacji
  • Cechy obserwacji oraz jej miejsce w prawie oświatowym
  • Dane w obserwacji zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
  • Opinie i fakty w obserwacji
  • Dyspozycje do obserwacji
 2. Przedmiot obserwacji
  • Analiza kryteriów oceny lekcji wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu, czyli:
   • Wartość merytoryczna zajęć
   • Wartość metodyczna zajęć
   • Właściwa struktura zajęć
   • Indywidualizacja procesu uczenia
   • Rozliczenie realizacji celów
   • Umiejętności interpersonalne nauczyciela
 3. Analiza przykładowych arkuszy obserwacji przebiegu i efektów procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych
  • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno- oceniającej do oceny pracy z danymi zamkniętymi oraz z triangulacja danych
 4. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć)
  • Zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
  • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
  • Obserwacja nagranych zajęć w całości
  • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji
 5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
  • Informacja zwrotna
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
  • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
  • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
15.11.2024 Online Marzena Siejewicz

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Trening obserwacji II: obserwacja kontrolno – oceniająca całych zajęć
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z