fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Na Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021
Zespół A-Z

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, powinien być wyjątkowym świętem. Ale niekoniecznie kojarzonym wyłącznie z laurkami, bukietami kwiatów, czy licznymi akademiami, lecz przede wszystkim z podnoszeniem świadomości społecznej o znaczeniu oświaty dla rozwoju. To być może truizm, ale właśnie od edukacji zależy przyszłość nas wszystkich – gospodarcza, technologiczna, kulturalna, obywatelska. Dlatego tak istotne jest, aby debata o oświacie nie otwierała się jedynie w okolicach września i zamykała po 14 października, ale żeby trwała i przynosiła efekty w postaci choćby katalogu dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań, czy stałego popularyzowania aktualnej wiedzy w tym obszarze.

Życzymy wszystkim, działającym na rzecz edukacji, należnej, tej niezwykle ważnej dziedzinie, uwagi, a także szacunku dla ich codziennej, wymagającej szczególnych kompetencji, pracy. Niech Wasze szkolne społeczności dążą do wspólnych celów, w atmosferze porozumienia i dialogu.

My ze swojej strony niezmiennie deklarujemy wsparcie we wszystkich aspektach Waszej działalności i pozostajemy do dyspozycji nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok!