Kompetencje społeczne – kompetencje przyszłości

 • Wszystkie

Autorka: Dorota Zawadzka

Kompetencje społeczne, to konkretne umiejętności interpersonalne, warunkujące zdolność do radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Dla nas, wychowanych kilkanaście/kilkadziesiąt lat temu, ich posiadanie może wydawać się czymś zupełnie oczywistym, nie wymagającym jakiejś szczególnej uwagi.

Przecież sama pamiętam, jak wiele lat temu, gdy byłam jeszcze w szkole podstawowej, nauczyciele, zgodnie z ówczesną polityką oświatową, dbali o to, byśmy byli samodzielni. Zarówno w myśleniu, jak i działaniu. Podobnie rodzice. Nasza osobista wolność, mimo że generalnie wolności nie było, była większa niż dziś. Wcześniej czuliśmy się odpowiedzialni za siebie i innych. Radziliśmy sobie. Oczywiście nie wszyscy i nie zawsze, ale ci, którzy mieli problemy, dostawali niezbędne wsparcie. Często od rówieśników.

Na placu przed moją szkołą, zorganizowane były różne boiska i strefy, dostępne 24/7. Były kółka zainteresowań, prowadzone przez nauczycieli, pozwalające na „dociągnięcie do poziomu” tym, którzy tego potrzebowali lub rozwijanie uzdolnień tym, którzy chcieli z danego przedmiotu wiedzieć więcej. W mojej szkole był chór, kółko szachowe, teatralne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, PTTK, oczywiście zuchy i harcerstwo. Był SKS i grupa taneczna. Wolny czas spędzaliśmy właśnie na boisku szkolnym lub na podwórku. Uczyliśmy się wtedy od siebie wiele, na przykład trenując kompetencje społeczne, czyli umiejętności interpersonalne, umiejętności komunikacyjne i umiejętności relacyjne.

Dzisiaj, kiedy dzieci i młodzież mają zdecydowanie mniej wolności, ich kontakty rówieśnicze przeniosły się w dużej mierze do sieci i większość aktywności odbywa się pod kontrolą, a przynajmniej nadzorem dorosłych, musimy tego wszystkiego uczyć, również w szkole.

 1. Nazywanie i rozwiązywanie problemów, rozmawianie o nich
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Umiejętność zabierania głosu w grupie, wystąpienia publiczne, autoprezentacja
 4. Współdziałanie i współpraca
 5. Wyrażanie własnego zdania i próśb
 6. Radzenie sobie z krytyką
 7. Budowanie pozytywnych relacji z innymi – okazywanie im uczuć, tolerancja wobec inności, gotowość do niesienia pomocy, asertywność
W jakie zatem kompetencje powinniśmy wyposażyć dzieci na przyszłość?

Może zapytacie, dlaczego jest to potrzebne? Kompetencje przyszłości, to szereg umiejętności, zarówno twardych, jak i miękkich, które w ciągu najbliższych lat oraz w dalszej przyszłości, będą priorytetowe dla znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Tymczasem już widzimy, że w bardzo wielu umysłowych zadaniach, zupełnie niedługo, zastąpi nas AI, czyli sztuczna inteligencja. To, co nam pozostanie, w czym żadna aplikacja nie będzie w stanie nas wyręczyć, to właśnie relacje z innymi ludźmi. Po prostu trzeba „w to umieć”. Dlatego tak ważne jest, aby w szkołach znalazła się po pierwsze przestrzeń do rozwijania wśród uczniów tych właśnie umiejętności, a po drugie stale rosła świadomość nauczycieli i rodziców jak bardzo są one ważne.

Jak to zrobić?
 1. Przede wszystkim dać pole młodym – stworzyć przestrzeń dla ich aktywności, kreatywności, ekspresji, słuchać, uznając ich prawo do decydowania o sobie.
 2. Wspierać z jednej strony czytelnictwo i rozumienie świata, ale też bezpieczne i zdrowe korzystanie z mediów społecznościowych.
 3. Słuchać i odpowiadać na niekiedy trudne pytania.
 4. Postawić szkołę na głowie! To nie nauczyciel ma pytać ucznia, a odwrotnie. Wtedy będziemy mieli szansę znowu stać się mistrzami i mentorami, a nasi uczniowie, w niedalekiej, choć dziś jeszcze nieznanej przyszłości, pewnymi siebie, nowoczesnymi i spełnionymi ludźmi.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z