Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińs

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

Kierunki polityki oświatowej państwa

Polityka oświatowa państwa musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby, wynikające z szybkiego tempa zmian otaczającego nas świata. Dlatego wskazywane przez Ministra Edukacji przed każdym nowym rokiem szkolnym kierunki polityki oświatowej stanowią podstawę nie tylko w planowaniu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, ale także planów kontroli prowadzonych przez kuratoria oświaty. Prezentowana kategoria tematyczna, dotycząca kierunków polityki oświatowej, pomoże w wypełnieniu wymaganych prawem celów kształcenia i wychowania, wyposażając kadrę pedagogiczną nie tylko w metody i narzędzia wspierające codzienną pracę z uczniami, ale też praktyczne wskazówki i przykładowe rozwiązania. Nasza oferta kursów z tego zakresu jest stale aktualizowana, aby w 100% odpowiadała obowiązującym przepisom prawa oświatowego.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z