Termin

Certyfikat

tak

Cena

930.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 dniowym kursie kadrowym, realizowanym w formie on-line. Szkolenie w przystępny sposób pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności osobom początkującym oraz pomoże pracownikom zajmującym się obsługą personalną zaktualizować i usystematyzować zasób wiadomości na temat prowadzenia spraw kadrowych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

Program szkolenia skonstruowany jest w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy, prawa oświatowego, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz aktów wykonawczych. Część teoretyczna zostanie wzbogacona praktycznymi przykładami napotkanymi w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Podstawowe akty prawne
  • Kodeks pracy
  • Karta Nauczyciela
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Prawo oświatowe
  • Akty wykonawcze
  • Regulacje wewnętrzne w placówce
 2. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi
  • Rodzaje umów pracowników pedagogicznych
  • Rodzaje umów pracowników niepedagogicznych
  • Elementy umowy o pracę
  • Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
  • Przeprowadzanie konkursów na wolne stanowisko urzędnicze
  • Służba przygotowawcza
  • Badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy
  • Zmiany stosunku pracy (oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny)
  • Ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy
  • Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy
  • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Wydawanie świadectwa pracy
  • Informacja o przechowywaniu i odbiorze dokumentacji pracowniczej dołączanej do świadectwa pracy
 3. Pojęcie normy, systemy i rozkłady czasu pracy
  • Pojęcie czasu pracy pracowników pedagogicznych
  • Czas pracy w ujęciu roku szkolnego
  • Czas pracy nauczycieli z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Czas pracy pracowników niepedagogicznych
  • Systemy czasu pracy pracowników niepedagogicznych
  • Ewidencja czasu pracy
 4. Prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych
  • Prowadzenie akt osobowych (część A, B, C, D – ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
 6. Cechy, ochrona i zasady ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Regulacje prawne ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Pojęcie minimalnego wynagrodzenia
  • Ochrona wynagrodzenia
  • Wypłata za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 7. Urlopy pracownicze oraz dni wolne przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie
  • Urlopy pracowników pedagogiczny zatrudnionych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
  • Urlopy pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze
  • Tworzenie planów urlopowych
  • Urlop okolicznościowy
  • Urlop uzupełniający
  • Urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski
  • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Zwolnienie pracownika w czasie długotrwałej nieobecności
  • Kierowanie pracowników po długotrwałej nieobecności na badania lekarskie
  • Zobowiązanie nauczyciela do wykorzystania zaległego urlopu
  • Zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
  • Zawarcie więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą
  • Dobór kryteriów do rozwiązania stosunku pracy

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Iwona Cwalina

Pracowniczka samorządowa z ponad 20-letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r. i od tego czasu doskonali swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła, na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy, wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych. Z sukcesami, szkoli dyrektorów i kadrowe placówek oświatowych na trzydniowych kursach Kadry w oświacie.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Prowadząca: Iwona Cwalina

Online

Prowadząca: Iwona Cwalina

Online

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowy

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 dniowym kursie kadrowym, realizowanym w formie on-line. Szkolenie w przystępny sposób pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności osobom początkującym oraz pomoże pracownikom zajmującym się obsługą personalną zaktualizować i usystematyzować zasób wiadomości na temat prowadzenia spraw kadrowych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

Program szkolenia skonstruowany jest w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy, prawa oświatowego, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz aktów wykonawczych. Część teoretyczna zostanie wzbogacona praktycznymi przykładami napotkanymi w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Podstawowe akty prawne
  • Kodeks pracy
  • Karta Nauczyciela
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Prawo oświatowe
  • Akty wykonawcze
  • Regulacje wewnętrzne w placówce
 2. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi
  • Rodzaje umów pracowników pedagogicznych
  • Rodzaje umów pracowników niepedagogicznych
  • Elementy umowy o pracę
  • Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
  • Przeprowadzanie konkursów na wolne stanowisko urzędnicze
  • Służba przygotowawcza
  • Badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy
  • Zmiany stosunku pracy (oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny)
  • Ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy
  • Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy
  • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Wydawanie świadectwa pracy
  • Informacja o przechowywaniu i odbiorze dokumentacji pracowniczej dołączanej do świadectwa pracy
 3. Pojęcie normy, systemy i rozkłady czasu pracy
  • Pojęcie czasu pracy pracowników pedagogicznych
  • Czas pracy w ujęciu roku szkolnego
  • Czas pracy nauczycieli z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Czas pracy pracowników niepedagogicznych
  • Systemy czasu pracy pracowników niepedagogicznych
  • Ewidencja czasu pracy
 4. Prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych
  • Prowadzenie akt osobowych (część A, B, C, D – ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
 6. Cechy, ochrona i zasady ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Regulacje prawne ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Pojęcie minimalnego wynagrodzenia
  • Ochrona wynagrodzenia
  • Wypłata za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 7. Urlopy pracownicze oraz dni wolne przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie
  • Urlopy pracowników pedagogiczny zatrudnionych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
  • Urlopy pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze
  • Tworzenie planów urlopowych
  • Urlop okolicznościowy
  • Urlop uzupełniający
  • Urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski
  • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Zwolnienie pracownika w czasie długotrwałej nieobecności
  • Kierowanie pracowników po długotrwałej nieobecności na badania lekarskie
  • Zobowiązanie nauczyciela do wykorzystania zaległego urlopu
  • Zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
  • Zawarcie więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą
  • Dobór kryteriów do rozwiązania stosunku pracy

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Iwona Cwalina

Pracowniczka samorządowa z ponad 20-letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r. i od tego czasu doskonali swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła, na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy, wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych. Z sukcesami, szkoli dyrektorów i kadrowe placówek oświatowych na trzydniowych kursach Kadry w oświacie.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
17.06-19.06.2024 Online Iwona Cwalina
27.08-29.08.2024 Online Iwona Cwalina

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowy
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z