Termin

Certyfikat

tak

Cena

370.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Ocenianie zachowania uczniów wzbudza wiele kontrowersji. Jedni uważają, że jest niepotrzebne  i niesprawiedliwe.  Zdaniem innych gwarantuje ono ład  i porządek w szkole.  Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wskazują na trudności w interpretacji kryteriów oceny zachowania, które powinny być jasne, konkretne i odpowiednio dopasowane do poziomu wiekowego i rozwoju uczniów. Istotnym jest też elastyczne podejście w ocenianiu zachowania, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości  uczniów. Często ten ostatni aspekt jest źle interpretowany i  powoduje wiele nieporozumień i frustracji zarówno u uczniów, rodziców, jak i samych nauczycieli.

Proponowane szkolenie adresowane jest do dyrektorów, którzy chcą,  by ocenianie zachowania w ich szkole, było narzędziem wychowawczym wspierającym i rozwijającym potencjał każdego ucznia.

Program szkolenia

 1. Ocena zachowania w szkole – uzasadnienie w świetle prawa oświatowego
  • Obszary oceny zachowania – zapisy w dokumentach
  • Kryteria oceniania zachowania – zapisy w dokumentach
 2. Ocenianie zachowania uczniów jako narzędzie wychowawcze
  • Zachowania pożądane i niepożądane w szkole
  • Rozpoznawanie i rozumienie różnych zachowań uczniów
  • Jak zaangażować uczniów w proces oceniania zachowania – samoocena i ocena koleżeńska – przykłady, analiza przypadku
 3. Tworzenie systemów oceny zachowania
  • Tworzenie klarownych i spójnych zasad i norm zachowania w szkole – przykłady dobrych praktyk
  • Rezygnacja z systemu punktowego – uzasadnienie
 4. Co zamiast punktów? Propozycja systemu ocenienia sprzyjającego rozwojowi uczniów
  • Przedstawienie systemu oceniana opartego na wykorzystaniu nagród  i wzmocnień pozytywnych
  • Wspólne wartości i normy zachowania w środowisku edukacyjnym
  • Wykorzystanie informacji zwrotnej
 5. Rozwiązywanie problematycznych zachowań uczniów w kontekście oceniania
  • Identyfikacja i analiza przyczyn trudnego zachowania uczniów w środowisku szkolnym
  • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, w tym podejście prewencyjne i interwencyjne
 6. Kryteria oceniania zachowania w różnych kontekstach
  • Kryteria dla różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych
  • Dostosowanie kryteriów do specyfiki szkoły
  • Znaczenie jasnych i spójnych kryteriów dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 7. Kluczowe obszary kryteriów oceniania zachowania
  • Przykłady kluczowych obszarów – szacunek, współpraca, punktualność itp.
  • Wskazówki, jak opisać poziomy zachowania na poszczególne oceny
  • Implementacja kryteriów i konsekwencje oceniania zachowania
  • Wprowadzenie kryteriów do codziennego życia szkoły
  • Przykłady konsekwencji za zachowanie zgodne i niezgodne z kryteriami
 8. Ocena zachowania w statucie szkoły
  • Przykładowe zapisy w statucie szkoły, uwzględniające zmianę sytemu punktowego na system opisowo-wzmacniający
 9. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków
  • Analiza rzeczywistych przypadków oceniania zachowania w szkole
  • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Jak oceniać zachowanie uczniów? Zasady, kryteria i zapisy w statucie szkoły

O szkoleniu

Ocenianie zachowania uczniów wzbudza wiele kontrowersji. Jedni uważają, że jest niepotrzebne  i niesprawiedliwe.  Zdaniem innych gwarantuje ono ład  i porządek w szkole.  Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wskazują na trudności w interpretacji kryteriów oceny zachowania, które powinny być jasne, konkretne i odpowiednio dopasowane do poziomu wiekowego i rozwoju uczniów. Istotnym jest też elastyczne podejście w ocenianiu zachowania, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości  uczniów. Często ten ostatni aspekt jest źle interpretowany i  powoduje wiele nieporozumień i frustracji zarówno u uczniów, rodziców, jak i samych nauczycieli.

Proponowane szkolenie adresowane jest do dyrektorów, którzy chcą,  by ocenianie zachowania w ich szkole, było narzędziem wychowawczym wspierającym i rozwijającym potencjał każdego ucznia.

Program szkolenia

 1. Ocena zachowania w szkole – uzasadnienie w świetle prawa oświatowego
  • Obszary oceny zachowania – zapisy w dokumentach
  • Kryteria oceniania zachowania – zapisy w dokumentach
 2. Ocenianie zachowania uczniów jako narzędzie wychowawcze
  • Zachowania pożądane i niepożądane w szkole
  • Rozpoznawanie i rozumienie różnych zachowań uczniów
  • Jak zaangażować uczniów w proces oceniania zachowania – samoocena i ocena koleżeńska – przykłady, analiza przypadku
 3. Tworzenie systemów oceny zachowania
  • Tworzenie klarownych i spójnych zasad i norm zachowania w szkole – przykłady dobrych praktyk
  • Rezygnacja z systemu punktowego – uzasadnienie
 4. Co zamiast punktów? Propozycja systemu ocenienia sprzyjającego rozwojowi uczniów
  • Przedstawienie systemu oceniana opartego na wykorzystaniu nagród  i wzmocnień pozytywnych
  • Wspólne wartości i normy zachowania w środowisku edukacyjnym
  • Wykorzystanie informacji zwrotnej
 5. Rozwiązywanie problematycznych zachowań uczniów w kontekście oceniania
  • Identyfikacja i analiza przyczyn trudnego zachowania uczniów w środowisku szkolnym
  • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, w tym podejście prewencyjne i interwencyjne
 6. Kryteria oceniania zachowania w różnych kontekstach
  • Kryteria dla różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych
  • Dostosowanie kryteriów do specyfiki szkoły
  • Znaczenie jasnych i spójnych kryteriów dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 7. Kluczowe obszary kryteriów oceniania zachowania
  • Przykłady kluczowych obszarów – szacunek, współpraca, punktualność itp.
  • Wskazówki, jak opisać poziomy zachowania na poszczególne oceny
  • Implementacja kryteriów i konsekwencje oceniania zachowania
  • Wprowadzenie kryteriów do codziennego życia szkoły
  • Przykłady konsekwencji za zachowanie zgodne i niezgodne z kryteriami
 8. Ocena zachowania w statucie szkoły
  • Przykładowe zapisy w statucie szkoły, uwzględniające zmianę sytemu punktowego na system opisowo-wzmacniający
 9. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków
  • Analiza rzeczywistych przypadków oceniania zachowania w szkole
  • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
18.09.2024 Online Beata Szynalska-Skarżyńska
28.10.2024 Online Beata Szynalska-Skarżyńska

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Jak oceniać zachowanie uczniów? Zasady, kryteria i zapisy w statucie szkoły
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z