fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

Długotrwała praca zdalna, izolacja społeczna wywołana pandemią COVID 19 spowodowała dla znacznej liczby uczniów i ich rodzin wiele negatywnych skutków. Zaliczyć do nich można osłabioną kondycję psychiczną, z wyraźnie występującą tendencją do występowania nastrojów depresyjnych, pogorszenie relacji z innymi, czy wzrost częstotliwości i intensywności ujawnianych zachowań ryzykownych, w szczególności związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych. Dla wielu było to doświadczenie wykraczające poza skalę zwyczajnego doświadczenia życiowego, z którym mogliby sobie poradzić korzystając z dotychczasowych strategii radzenia sobie z problemami. Sytuacja kryzysowa, w jakiej się znaleźli wymaga od dorosłych, w tym również od nauczycieli, podjęcia odpowiednich działań, które pomogą im rozwiązać kryzys w sposób konstruktywny, pozytywny. Uruchomienie adekwatnego systemu wsparcia psychologicznego będzie jednak możliwe jedynie po zidentyfikowaniu uczniów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz określeniu zakresu koniecznych i celowych działań pomocowych.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.: czym jest kryzys i jakie są jego rodzaje, jak rozpoznać ucznia w sytuacji kryzysowej i przy pomocy jakich narzędzi, jakie zagrożenia niesie niezażegnanie kryzysu.

Program szkolenia:

1. Sytuacja psychologiczna ucznia i jego rodziców po roku pandemii

  • analiza na podstawie wybranych badań

2. Instrumentarium nauczyciela w procesie identyfikacji.

  • sam nauczyciel i jego potencjał
  • narzędzia pedagogiczne wykorzystywane w diagnozie

3. Uczeń w kryzysie

  • charakterystyka kryzysu
  • dynamika kryzysu
  • PTSD a inne rodzaje kryzysów

4. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej w praktyce szkolnej

  • analiza poszczególnych etapów – omówienie praktycznego zastosowania wybranych narzędzi diagnostycznych
  • cechy i zachowania ucznia w kryzysie
  • jak zorganizować zajęcia z uczniami dotyczące problematyki kryzysu?

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.