Czy i kiedy dostanę zaświadczenie o ukończeniu szkolenia?

Autor: Karolina Maculewicz

W przypadku szkoleń indywidualnych zaświadczenie jest przesyłane po zakończeniu zajęć (maksymalnie do 12 godzin) na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych zaświadczenia są przygotowywane po przekazaniu przez zamawiającego listy uczestników. Zostają przesyłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Wydawane przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z zaświadczenia są zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z