Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Autor: Karolina Maculewicz

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z