Czy i kiedy dostanę materiały szkoleniowe?

Autor: Karolina Maculewicz

W przypadku szkoleń indywidualnych link do pobrania materiałów jest przesyłany po zakończeniu zajęć (maksymalnie do 12 godzin) na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych online materiały są udostępniane do pobrania w trakcie spotkania, w przypadku zajęć stacjonarnych link do pobrania materiałów jest przekazywany dyrektorowi szkoły/przedszkola/placówki.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z