Kiedy otrzymam fakturę za szkolenie?

Autor: Karolina Maculewicz

W przypadku szkoleń indywidualnych faktura jest przesyłana po zakończeniu zajęć (maksymalnie do 12 godzin) na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych faktura zostaje przesłana w kolejnym dniu po szkoleniu.

Faktura standardowo ma 14-dniowy termin płatności. Jeżeli zależy Państwu na wydłużeniu terminu, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z