Jednym z najważniejszych elementów efektywnego szkolenia jest osoba prowadząca – to od niej zależy zakres zajęć, dopasowanie treści do potrzeb odbiorców oraz zaangażowanie uczestników. Z dumą przedstawiamy nasz zespół edukatorów, którzy są doświadczonymi specjalistami, a przede wszystkim praktykami w swoich dziedzinach.

Marzena Siejewicz

Marzena Siejewicz

Dyrektorka szkoły, pedagożka, dydaktyczka

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Beata Szynalska-Skarżyńska

Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka i nauczycielka

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Izabela Ziętara

Izabela Ziętara

Dyrektorka szkoły

Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

Agnieszka Magdar

Agnieszka Magdar

Nauczycielka

Nauczycielka, trenerka rozwoju osobistego, efektywnej nauki i motywacji. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz szybkiego czytania, technik pamięciowych i motywacji z wykorzystaniem skutecznych strategii neurolingwistycznego programowania. Wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole i problemy, z jakimi zmagali się uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania, stały się punktem zwrotnym do szukania coraz to nowych sposobów na efektywną, szybką i przyjemną naukę.

Sławomir Kępka

Sławomir Kępka

Socjoterapeuta

Trener warsztatu, socjoterapeuta, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej – Ośrodka Socjoterapii Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzący Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW, szkoleniowiec profesjonalnych umiejętności z zakresu prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pełnił takie role zawodowe, jak: kurator rodzinny, wychowawca – nauczyciel młodzieży z zaburzeniami zachowania, wychowawca – terapeuta. Autor licznych programów szkoleniowych kierowanych m.in. do kadry pedagogiczno-psychologicznej i zarządczej instytucji zajmujących się opieką, wychowaniem i resocjalizacją. Wieloletni doradca metodyczny.

Dorota Pierzyńska

Dorota Pierzyńska

Pracowniczka samorządowa

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Od lat związana z Centrum Rozwoju A-Z, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy: ruch kadrowy, godziny ponadwymiarowe, regulamin pracy, arkusz organizacyjny, subwencja oświatowa, PPK i wiele innych.

Ewa Usiądek

Ewa Usiądek

Nauczycielka, edukatorka

Polonistka, egzaminatorka egzaminu maturalnego z języka polskiego OKE, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Personalnego i Relacji Publicznych. Doświadczona trenerka, od 15 lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mediacji, komunikacji i aktywizujących metod pracy na lekcji oraz motywowania uczniów do pracy.

Dorota Zawadzka

Dorota Zawadzka

Psycholożka rozwojowa

Psycholożka dziecięca, ykładowczyni w katedrze psychologii rozwoju, a następnie psychologii wychowawczej na UW i w SPWS. Autorka poradników dla rodziców, w tym nagrodzonego nagrodą Teofrasta w 2010 „Moje Dziecko t. II – Jak mądrze kochać i wychowywać dziecko w wieku szkolnym”. Autorka, współautorka i prowadząca poradnikowych programów telewizyjnych dla rodziców. Czynnie wspierała kampanie społeczne „Bicie jest głupie”, „Kocham nie biję” „Kocham reaguję”. Od 2000 roku współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Ambasadorka akcji Cała Polska czyta dzieciom. W latach 2010-2018 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Kawaler Orderu Uśmiechu i członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Ukończyła podyplomowe studia z literatury dla dzieci i młodzieży oraz z psychodietetykę. Prowadzi wykłady, warsztaty oraz szkolenia dla wielu grup zawodowych z zakresu szeroko rozumianej psychologii.

Konrad Nowalski

Konrad Nowalski

Ratownik medyczny

Instruktor pierwszej pomocy IFACC, provider Europejskiej Rady Resuscytacji, ratownik WOPR, ratownik kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ratownik drogowy.

Dorota Aniszewska-Koniecka

Dorota Aniszewska-Koniecka

Psycholożka dziecięca

Edukatorka, psycholog dziecięca, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki, oligofrenopedagog.

Iwona Cwalina

Iwona Cwalina

Pracowniczka samorządowa

Pracowniczka samorządowa z ponad 20-letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r. i od tego czasu doskonali swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła, na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy, wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych. Z sukcesami, szkoli dyrektorów i kadrowe placówek oświatowych na trzydniowych kursach Kadry w oświacie.

Sławek Wiechowski

Sławek Wiechowski

Nauczyciel

Nauczyciel, pasjonat nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Założyciel największego w Polsce klubu gier planszowych – Pionkolandia. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kodowania, programowania, cyberbezpieczeństwa oraz gamifikacji. Współpracuje czynnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacją ETOH oraz Fundacją Dobrostan. Organizuje i prowadzi liczne konferencje dla nauczycieli, skupiając się na terapii dzieci i młodzieży.  W 2011 roku został odznaczony tytułem „Wychowawca Roku".

Michał Grunt-Mejer

Michał Grunt-Mejer

Trener grupowy

Trener grupowy, filolog, germanista. Od ponad dekady trener biznesu oraz coach w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dotyczące różnych płaszczyzn komunikacji interpersonalnej, efektywności zespołów, nowoczesnych metod aktywizujących oraz promocji szkoły. Przez swoje doświadczenia zbudował w sobie przekonanie, że jedną z najcenniejszych postaw we wspieraniu innych w rozwoju jest uważna obecność i stworzenie przestrzeni na wgląd i głębszą refleksję. Prywatnie miłośnik natury i eksplorowania jej na dwóch nogach, kółkach a czasem nawet na dwóch deskach.

Marek Hampel

Marek Hampel

Dyrektor szkoły

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Absolwent pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej. Lider oświaty, były wiceprzewodniczący odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN, były kurator sądowy. Obecnie obrońca nauczycieli przed komisją dyscyplinarną oraz wykładowca na wydziałach pedagogicznych warszawskich szkół wyższych. Specjalista z zakresu prawa oświatowego, oceniania, awansu zawodowego, dokumentacji szkolnej oraz skutecznego budowania zespołów.

Tomek Remiszewski

Tomek Remiszewski

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły podstawowej w Warszawie i nauczyciel z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w nauczaniu dwujęzycznym, nowoczesnych metodach nauczania oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi praktyczne warsztaty dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Promuje wykorzystanie technologii w efektywnym zarządzaniu szkołą.

Iwona Obarzanek

Iwona Obarzanek

Pracowniczka samorządowa

Audytorka, pracowniczka samorządowa z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą. Od lat pomaga naszym klientom rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej organizacji, wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy. Posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, RODO oraz dokumentacji szkolnej.

Renata Gorzkowska-Mikołajczyk

Renata Gorzkowska-Mikołajczyk

Specjalistka prawa oświatowego

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie wyniosła z pracy na stanowisku dyrektora warszawskich szkól oraz z pracy w samorządzie. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności prawnej nauczyciela oraz dokumentacji szkolnej.

Grzegorz Żmijski

Grzegorz Żmijski

Negocjator policyjny, policjant

Policjant z 26-letnim stażem KWP w Lublinie, magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, „trener – coach”. Przez 14 lat negocjator policyjny. W latach 2009 – 2017 Wojewódzki Koordynator do spraw Negocjacji Policyjnych KWP w Lublinie. Od 2009 roku szkoleniowiec z zakresu zarządzania kryzysowego. Współorganizator międzynarodowego projektu „Słuchaj pomagaj – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”. Wykładowca wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, z zakresu negocjacji oraz sytuacji kryzysowych, a także międzynarodowego szkolenia i ćwiczeń Policji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w tym pojmania i przetrzymywania zakładników (Polska, Hiszpania, Niemcy, Ukraina). Autor szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych, pracowników placówek oświatowych, banków, operatorów numeru alarmowego 112, przedstawicieli SOL, SG, ŻW, Policji.

Maria Rajchelt

Maria Rajchelt

Dyrektorka szkoły

Dyrektorka szkoły z ponad 20-letnim stażem, nauczycielka dyplomowana. Magister geografii, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową oraz ochrony i kształtowania środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie jako edukatorka. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących dokumentacji szkolnej, oceniania, indywidualizacji procesu nauczania, bezpieczeństwa w szkole oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela.

Zofia Rostek

Zofia Rostek

Dyrektorka szkoły

Dyrektorka szkoły, nauczycielka wykładowczyni akademicka. Posiada wielokierunkowe przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dziećmi, umiejętność planowania i organizowana pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętności komunikacji interpersonalnej. Otwarta na siebie, innych i świat. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach. W ramach „dobrych praktyk” dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi dyrektorami.

Majka Kędzierska

Majka Kędzierska

Dyrektorka szkoły, nauczycielka

Polonistka z ponad trzydziestoletnim stażem, wieloletnia dyrektorka i wicedyrektorka, trenerka w Szkole Nowych Kompetencji „K2x2”, trenerka „Kreatywnego Umysłu”, liderka oceniania kształtującego w szkole, ambasadorka Wiosny Edukacji, menadżer oświaty, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych. Pracuje w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Powód do dumy: Praca bez ocen cyfrowych, zgodna z ideą oceniania kształtującego według programu autorskiego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu eduakacyjnego. Jest współautorką innowacji: „OK zeszyt” i „Od pisania i czytania do wychowania”. Pracę z uczniami opisuje na blogu „Nieidealna polonistka” – www.nieidealnapolonistka.eu oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą.

Jerzy Grad

Jerzy Grad

Wykładowca akademicki

Dr nauk technicznych, edukator, nauczyciel dyplomowany, kwalifikowany trener z zakresu zarządzania oświatą, nauczyciel akademicki; obecnie dyrektor RODN WOM w Katowicach, wcześniej: Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie w Będzinie, Śląski Kurator Oświaty.

Małgorzata Solowska

Małgorzata Solowska

Nauczycielka

Trenerka edukacyjna i doświadczona nauczycielka. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców z zakresu nowych technologii, komunikacji i zarządzania szkołą, cyberbezpieczeństwa, prawa autorskiego w edukacji a także oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zosia Przystup

Zosia Przystup

Nauczycielka

Superbelfer RP, polonistka, nauczycielka historii, wos, terapeutka pedagogiczna z ponadtrzydziestoletnim stażem, trenerka w Szkole Nowych Kompetencji „K2x2”, trenerka „Kreatywnego Umysłu”, liderka oceniania kształtującego w szkole, ambasadorka Wiosny Edukacji, menadżer oświaty, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych. Pracuje w szkole podstawowej. Powód do dumy: Praca bez ocen cyfrowych, zgodna z ideą oceniania kształtującego według programu autorskiego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu eduakacyjnego. Jest współautorką innowacji: „OK zeszyt” i „Od pisania i czytania do wychowania”. Opisuje to na blogu „Okiem i piórem belferki” https://okiemipiorembelferki.pl/ oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą.

Mariola Pietroń-Ratyńska

Mariola Pietroń-Ratyńska

Psycholożka, terapeutka, coach, arteterapeutka, terapeutka SI, była dyrektorka szkoły podstawowej

psycholożka, terapeutka, coach, arteterapeutka, terapeutka SI, była dyrektorka szkoły podstawowej. Wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie, menadżerka kierunku Psychologia w biznesie. Zajmuje się pomocą osobom po doświadczeniach przemocy w Fundacji A.R.T. Od 2003 roku wykłada na uczelniach wyższych: psychologię, oligofrenopedagogikę, arteterapię, zarządzanie. Szkoliła dla Agora S.A., Medikar, placówek szkoleniowych m.st. Warszawy. Współpracowała ze szkołami we Francji, Ukrainie i Tunezji. Uczestniczy jako prelegentka w konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii, pedagogiki, arteterapii. Szkoliła nauczycieli w Ukrainie oraz kadrę zarządzającą, w tym przedstawicieli ministerstwa edukacji Izraela m.in. z wdrażania myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Przyjmowała na wizyty studyjne dyrektorów placówek edukacyjnych z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi. Mariola Pietroń-Ratyńska jest zapraszana w charakterze eksperta do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych: „Bądźmy razem na lato”, „Chwila dla Ciebie”, „Pytanie na śniadanie”, „Dzień dobry TVN”, „Algorytm osobisty”, „Rozmowa dnia”, „Zacznij do zdrowia” i wiele innych, gdzie opowiada o sztuce i rozwoju poprzez malarstwo, psychologii, a także komentuje bieżące wydarzenia. Bierze udział w konferencjach naukowych z zakresu sztuki i arteterapii. Współpracuje z muzykami. Jej prace są wykorzystywane w nagraniach teledysków. Często tworzy przy muzyce. W wolnych chwilach maluje, śpiewa, pisze, podróżuje, celebruje życie. „Nie ma rzeczy niemożliwych, bo wszystko jest możliwe, a co nie jest, wymaga tylko więcej czasu.

Jolanta Kowalczyk

Jolanta Kowalczyk

Psycholożka i pedagożka, wicedyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej

Psycholożka, pedagożka specjalna, specjalistka wczesnej interwencji. Edukatorka seksualna – ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, . Pełni funkcję wicedyrektorki poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracuje, jako ekspertka z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Doradczyni metodyczna oraz ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Ola Rodzewicz

Ola Rodzewicz

Psycholożka

Ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej województwa małopolskiego i mazowieckiego, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. Dyrektorka poradni psychologiczno -pedagogicznej w latach 2007 – 2021, logopedka, tyflopedagożka, surdopedagożka, nauczycielka dyplomowana. Trenerka wiodąca w projektach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w całej Polsce w latach 2018 – 2020. Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, m.in. dla Rzeczpospolitej. Twórczyni #Facetka_z_Poradni.

Marek Wiśniewski

Marek Wiśniewski

Nauczyciel

Nauczyciel z siedmioletnim stażem pracy. Był najmłodszym dyrektorem w Polsce, przez cztery lata pełniąc obowiązki dyrektora szkoły średniej. Obecnie pracuje w Liceum i Technikum Akademickim w Toruniu oraz Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, gdzie pełni rolę nauczyciela i wychowawcy. Na co dzień rozpoznaje potrzeby dydaktyczne i wychowawcze młodzieży. Ceni sobie kontakt z nią, szanuje jej podmiotowość w procesie edukacjno -wychowawczym. Pasjonuje się prawem – szczególnie oświatowym oraz historią krajów bałkańskich. Zna szkołę z obu stron – dyrektora i pracownika. Wie co zrobić, aby wspólnymi siłami osiągać cele bieżące i dalekosiężne placówki.

Paweł Kaszyński

Paweł Kaszyński

Żołnierz polskiej jednostki specjalnej

Były żołnierz elitarnej polskiej jednostki specjalnej. Posiada międzynarodowe certyfikaty poświadczające kompetencje szkoleniowe. Brał udział w szkoleniach antyterrorystycznych w U.S.A i Izraelu. Swoje doświadczenie zdobywał na polach walki w konfliktach na całym świecie oraz ochraniając VIP-ów. Prowadzi szkolenia dla placówek oświatowych, urzędów, banków i korporacji.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z