fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa – podstawy prawne i zasady przyznawania


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Prawidłowe ustalenie prawa do dodatku za wysługę lat i prawa do nagrody jubileuszowej, to bardzo ważne zadanie, rodzące często liczne pytania. Zapraszamy na szkolenie  dyrektorów  i wicedyrektorów, a  także pracowników szkół, przedszkoli i samorządów, odpowiedzialnych za zadania kadrowe w oświacie. Otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie ustalania praw do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej.

 

Program szkolenia:

 

 1. Akty prawne obowiązujące w zakresie dodatku za wysługę lat i nagród jubileuszowych.

 

 • Ustawa Karta Nauczyciela
 • Przepisy wykonawcze  w zakresie dodatku za wysługę lat i nagród jubileuszowych

 

 1. Zaliczanie zakończonych okresów pracy do stażu pracy nauczycieli

 

 • Ustalanie na przykładach, które okresy zatrudnienia uznajemy za zakończone i zaliczamy do stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie
 • Spłata dodatku za wysługę lat

 

 1. Zaliczanie innych okresów do stażu pracy

 

 • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych
 • Praca zagranicą
 • Pełnienie terytorialnej służby wojskowej
 • Urlop bezpłatny, związany z ćwiczeniami wojskowymi
 • Okres pracy na roli
 • Urlopy macierzyńskie, wychowawcze
 • Nauka w szkole  doktorskiej
 • Okresy nieskładkowe
 • Niezbędne dokumenty – dowody, służących do zaliczenia tych okresów

 

 1. Zatrudnienie w kilku szkołach, a prawo do dodatku za wysługę lat

 

Ustalenie prawa do dodatku za wysługę lat dla nauczyciela:

 • Pracującego w jednej szkole
 • Pracującego w kilku szkołach, w części etatu w łącznym wymiarze przekraczającym etat
 • Pracującego w kilku szkołach, w wymiarze nieprzekraczającym etatu.

 

 1. Zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej

 

 • Ustalenie kiedy nauczyciel nabywa prawo do jubileuszu
 • Niezbędne dokumenty będące podstawą ustalenia tego prawa

 

 1. Zasady i terminy wypłaty nagrody jubileuszowej

 

 • Przypadków, w których np. mimo nieobecności nauczyciela w pracy jubileusz należy wypłacić – np. zwolnienie lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia
 • Jubileusz, a przejście na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne
 • Ustalanie terminu wypłaty jubileuszu i pracodawcy zobowiązanego do wypłaty tego świadczenia

 

 1. Zasady wypłaty różnicy między otrzymaną nagrodą jubileuszową a kolejną, do której nauczyciel nabył prawo

 

 • Jak postępujemy w przypadku gdy nauczyciel otrzymał jubileusz, a potem dostarczył dokumenty potwierdzające kolejne okresy zatrudnienia?
 • Zasady ustalania prawa do nowej nagrody jubileuszowej lub wypłata różnicy
 • Przykłady

 

 1. Podstawa obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej

 

 • Składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej
 • Praktyczne przykłady

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Prowadziła również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą. Wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Prowadzi szkolenia, kursy i doradztwo m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email