Do naszego zespołu dołączyły Mariola Kędzierska i Zofia Przystup 

Autor: Karolina Maculewicz

Z wielką przyjemnością dzielimy się informacją, że do grona naszych wykładowców dołączyły:

Mariola Kędzierska – polonistka z ponadtrzydziestoletnim stażem, wieloletnia dyrektorka i wicedyrektorka, trenerka w Szkole Nowych Kompetencji „K2x2”, trenerka „Kreatywnego Umysłu”, liderka oceniania kształtującego w szkole, ambasadorka Wiosny Edukacji, menadżer oświaty, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych. Pracuje w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Pracuje bez ocen cyfrowych, zgodnie z ideą oceniania kształtującego, według programu autorskiego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu edukacyjnego. Jest współautorką innowacji: „OK zeszyt” i „Od pisania i czytania do wychowania”. Pracę z uczniami opisuje na blogu „Nieidealna polonistka” – www.nieidealnapolonistka.eu oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą. Uważa, że rutyna jest zabójcza, dlatego nieustannie poszukuje sposobów umożliwiających kształcenie u uczniów kompetencji przyszłości. W pracy kieruje się przekonaniem, że edukacja to relacja. Uważa się za refleksyjną praktyczkę. Według badania FRIS jest wizjonerką idealistką, ważne są dla niej współpraca, otwartość na zmiany i elastyczność w myśleniu. A poza szkołą? Odstresowują Majkę praca w ogrodzie, spacery oraz czytanie. Jej nałogiem jest kawa. Kocha rolę mamy i babci.

Zofia Przystup – Superbelfer RP, polonistka, nauczycielka historii, wos, terapeutka pedagogiczna z ponad trzydziestoletnim stażem, trenerka w Szkole Nowych Kompetencji „K2x2”, trenerka „Kreatywnego Umysłu”, liderka oceniania kształtującego w szkole, ambasadorka Wiosny Edukacji, menadżer oświaty, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych. Pracuje w szkole podstawowej. Pracuje bez ocen cyfrowych, zgodnie z ideą oceniania kształtującego według programu autorskiego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu eduakacyjnego. Jest współautorką innowacji: „OK zeszyt” i „Od pisania i czytania do wychowania”. Opisuje to na blogu „Okiem i piórem belferki” https://okiemipiorembelferki.pl/ oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą. Według badania FRIS jest wizjonerką indywidualistką, ale nie poprzestaje na wizji. Działa i wciela w życie ideały szkoły opartej na relacji i wzajemnym szacunku, czyli obchodzi system jak i kiedy może. Raj Zosi to uprawianie czytania w ogrodzie. Poza tym jest szczęśliwą żoną, matką trojga dzieci, babcią, ma w domu trzy zwierzaki.


W Centrum Rozwoju Edukacji A-Z będą zajmowały się zagadnieniami związanymi z rozwijaniem kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym, ocenianiem, pracą metodą projektu i metodami sprawdzania wiedzy, opartymi na wewnętrznej motywacji uczniów:


Jesteśmy przekonani, że ta współpraca zaowocuje fantastycznymi spotkaniami z Państwem, a pozytywna energia, którą emanują nasze nowe wykładowczynie, stanie się dla uczestników szkoleń inspiracją do stosowania nowoczesnych rozwiązań w codziennej pracy.

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z