fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

„Cyberdzieciaki” – przedszkolaki w świecie TIK

Zagadnienie wykorzystywania nowych mediów przez małe dzieci budzi wiele emocji. Z jednej strony spotykamy się z poglądami, które uznają technologię za poważne zagrożenie dla rozwoju młodych użytkowników, z drugiej, istnieje społeczny nacisk, aby upowszechniać korzystanie z TIK i Internetu w grupie coraz młodszych dzieci,  by przygotować je do życia w stechnicyzowanym świecie. Wykorzystywanie TIK jest także rekomendowane w programach nauczania i wychowania przedszkolnego, wspomagając proces nauczania i wspierając twórcze działania dzieci.

Zapraszamy na szkolenie, kierowane szczególnie do  nauczycieli  i rodziców przedszkolaków. Podczas zajęć zostaną przedstawione sposoby i metody pracy z małymi dziećmi, uwzględniające pozytywne rezultaty korzystania z TIK.

Na życzenie przedszkola szkolenie może mieć przebieg dwuczęściowy. Pierwsza część to spotkanie dla rodziców trwające ok. 1 godziny. Następnie odbędzie się szkolenie dla nauczycieli. Proponowana forma może być niezwykle efektywnym sposobem, na doskonalenie kompetencji wychowawczych zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

 

Program szkolenia:

 

  1. Neurobiologiczni giganci – charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3–6 lat, w kontekście nowoczesnych technologii

  2. „3 in 1” – zabawa, ciekawość, szybkość. Dostęp i korzystanie z internetu przez małe dzieci.

  3. Od twórczej eksploracji do LLL  (life long learning).  Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój  dziecka w wieku przedszkolnym?

  4. „Pokolenie kciuka” i tablet w roli trzeciego rodzica – ciemne strony TIK. Zagrożenia realne, czy wyolbrzymione?

  5. Modelowanie i moderowanie, czyli rola dorosłych w wychowaniu małych dzieci do życia w świecie nowych technologii

  6. Funkcjonowanie w hybrydowym świecie – edukacja medialna małego dziecka

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.