fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Black Friday 2023 w A-Z!

23 listopada 2023
Zespół A-Z

 

Promocja obowiązuje tylko 24 listopada 2023 r. w godzinach 00:01-23:59


Zapisz się na szkolenie indywidualne online:

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

 

 

Wybierz temat szkoleniowej rady pedagogicznej:

 

POZNAJ TEMATY SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH

I skontaktuj się z nami, aby zamówić szkolenie dla swojej Kadry!

 


REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY – 100 ZŁ ZNIŻKI NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE ONLINE I 300 ZŁ ZNIŻKI NA SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

(dalej „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 24 listopada 2023 r. w godzinach 00:01 – 23:59

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 100 zł zniżki na szkolenia indywidualne online i 300 zł zniżki na szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Dokonać rejestracji na szkolenie indywidualne online z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-otwarte/pelen-harmonogram-szkolen/ lub zamówienia na szkolenie dla rady pedagogicznej z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/
 • Uczestnik może dokonać wielu rejestracji oraz zamówień i otrzymać odpowiadające ich liczbie zniżki.
 • Rejestracją/zamówieniem objętym promocją jest wyłącznie pierwsza rejestracja na szkolenie indywidualne online lub pierwsze zamówienie wybranego tematu rady pedagogicznej.
 • Rejestracje/zamówienia dokonane po uprzedniej rezygnacji ze szkolenia indywidualnego online lub rady pedagogicznej nie są objęte niniejszą promocją.

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.