Bezpieczna szkoła, przedszkole, placówka oświatowa

Bezpieczeństwo jest warunkiem koniecznym do stworzenia optymalnych warunków nauki, rozwoju społecznego i emocjonalnego. Zagwarantowanie nauczycielom oraz personelowi niepedagogicznemu odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie pozwala na podjęcie skutecznych działań zarówno w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak i w kierunku zapobiegania zagrożeniom. Dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń, która obejmuje najważniejsze zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć zapoznają się m.in. ze sposobami identyfikacji potencjalnych zagrożeń, prowadzenia ewakuacji, czy bezpieczeństwem cyfrowym. Proponowane kursy z pewnością wesprą   stworzenie środowiska edukacyjnego, w którym zarówno personel jak i uczniowie czują się bezpiecznie i są przygotowani na wszelkie ewentualności.

Bezpieczna szkoła, przedszkole, placówka oświatowa
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z