Termin

Certyfikat

tak

Cena

380.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Od zmian w awansie zawodowym minął już dłuższy czas. W drugim roku dyrektorów czeka organizacja zajęć przy komisji oceniającej zajęcia i ocena pracy nauczyciela początkującego. Jak zorganizować zajęcia otwarte nauczyciela początkującego i spotkanie komisji zewnętrznej? Jak sprawnie merytorycznie i rzeczowo poprowadzić rozmowę po obserwowanych zajęciach? Jak ocenić pracę nauczyciel, który pracuje dopiero rok?

Czas na profesjonalne przygotowanie się do tych zadań – wspólne obejrzenie lekcji, ocenę zajęć, przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem po obserwacji, analizę kryteriów oceny pracy nauczyciela, właściwe wypełnienie karty oceny pracy. Zapraszamy po gotowe wzory dokumentów, w tym arkusz obserwacji zajęć, dyspozycje do omawiania lekcji, przykładową opinię o przeprowadzonych zajęciach, przykładową ocenę pracy nauczycieli.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym przepisy przejściowe
  • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
  • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych
  • Przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego
 2. Zadania nauczyciela i mentora w drugim roku pracy
  • Nauczyciele początkujący po pierwszym roku przygotowania do zawodu
   • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
   • Podsumowanie pracy nauczycieli początkujących
  • Nauczyciele początkujący w drugim roku przygotowania do zawodu – ich obowiązki i zadania
   • Kryteria obserwacji zajęć otwartych
   • Arkusz obserwacji zajęć otwartych
   • Dyspozycje do rozmowy po obserwacji
   • Dokumentacja pracy komisji obserwującej zajęcia
   • Rola mentora mentorów w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela początkującego
   • Arkusz kontroli realizacji zadań n-la początkującego i mentora po pierwszym roku pracy
   • Udział mentora w komisji obserwującej zajęcia
   • Przykładowe opinie o przeprowadzonych zajęciach
 3. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu w drugim roku pracy nauczyciela początkującego
  • Ustalenie terminów zajęć otwartych i oceny pracy
  • Zapoznanie się z kryteriami oceny zajęć
  • Przygotowanie arkusza obserwacji zajęć
  • Przygotowanie dyspozycji do rozmowy po obserwacji
  • Powołanie komisji do obserwacji zajęć
  • Dokumentacja obserwacji zajęć otwartych
  • Procedura oceny pracy nauczyciela
  • Wypełnianie arkusza oceny pracy nauczyciela
 4. Przedmiot obserwacji (kryteria obserwacji przy awansie oraz przy ocenie pracy nauczyciela)
  • Wartość merytoryczna zajęć – jak ją oceniać, jak ją obserwować?
  • Wartość metodyczna zajęć – efektywne metody pracy na zajęciach, efektywne formy pracy, poprawność stosowanych metod i form pracy
  • Właściwa struktura zajęć
  • Cele i kryteria
  • Indywidualizacja
  • Wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych
  • Rozliczenie realizacji celów
  • Odtwarzanie z pamięci, jako konieczność efektywnego procesu uczenia
 5. Obserwacja nagranej lekcji (całość zajęć)
  • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
  • Obserwacja nagranych zajęć w całości
  • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji
 6. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
  • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
  • Wnioski i zalecenia po obserwacji zajęć
 7. Ocena pracy nauczyciela początkującego
  • Procedura oceny i dokumenty niezbędne do oceny pracy
  • Analiza kryteriów oceny – przykłady dobrej praktyki w każdym kryterium
  • Analiza przykładowych arkuszy oceny pracy

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Awans zawodowy nauczyciela początkującego w drugim roku pracy

O szkoleniu

Od zmian w awansie zawodowym minął już dłuższy czas. W drugim roku dyrektorów czeka organizacja zajęć przy komisji oceniającej zajęcia i ocena pracy nauczyciela początkującego. Jak zorganizować zajęcia otwarte nauczyciela początkującego i spotkanie komisji zewnętrznej? Jak sprawnie merytorycznie i rzeczowo poprowadzić rozmowę po obserwowanych zajęciach? Jak ocenić pracę nauczyciel, który pracuje dopiero rok?

Czas na profesjonalne przygotowanie się do tych zadań – wspólne obejrzenie lekcji, ocenę zajęć, przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem po obserwacji, analizę kryteriów oceny pracy nauczyciela, właściwe wypełnienie karty oceny pracy. Zapraszamy po gotowe wzory dokumentów, w tym arkusz obserwacji zajęć, dyspozycje do omawiania lekcji, przykładową opinię o przeprowadzonych zajęciach, przykładową ocenę pracy nauczycieli.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym przepisy przejściowe
  • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
  • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych
  • Przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego
 2. Zadania nauczyciela i mentora w drugim roku pracy
  • Nauczyciele początkujący po pierwszym roku przygotowania do zawodu
   • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
   • Podsumowanie pracy nauczycieli początkujących
  • Nauczyciele początkujący w drugim roku przygotowania do zawodu – ich obowiązki i zadania
   • Kryteria obserwacji zajęć otwartych
   • Arkusz obserwacji zajęć otwartych
   • Dyspozycje do rozmowy po obserwacji
   • Dokumentacja pracy komisji obserwującej zajęcia
   • Rola mentora mentorów w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela początkującego
   • Arkusz kontroli realizacji zadań n-la początkującego i mentora po pierwszym roku pracy
   • Udział mentora w komisji obserwującej zajęcia
   • Przykładowe opinie o przeprowadzonych zajęciach
 3. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu w drugim roku pracy nauczyciela początkującego
  • Ustalenie terminów zajęć otwartych i oceny pracy
  • Zapoznanie się z kryteriami oceny zajęć
  • Przygotowanie arkusza obserwacji zajęć
  • Przygotowanie dyspozycji do rozmowy po obserwacji
  • Powołanie komisji do obserwacji zajęć
  • Dokumentacja obserwacji zajęć otwartych
  • Procedura oceny pracy nauczyciela
  • Wypełnianie arkusza oceny pracy nauczyciela
 4. Przedmiot obserwacji (kryteria obserwacji przy awansie oraz przy ocenie pracy nauczyciela)
  • Wartość merytoryczna zajęć – jak ją oceniać, jak ją obserwować?
  • Wartość metodyczna zajęć – efektywne metody pracy na zajęciach, efektywne formy pracy, poprawność stosowanych metod i form pracy
  • Właściwa struktura zajęć
  • Cele i kryteria
  • Indywidualizacja
  • Wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych
  • Rozliczenie realizacji celów
  • Odtwarzanie z pamięci, jako konieczność efektywnego procesu uczenia
 5. Obserwacja nagranej lekcji (całość zajęć)
  • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
  • Obserwacja nagranych zajęć w całości
  • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji
 6. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
  • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
  • Wnioski i zalecenia po obserwacji zajęć
 7. Ocena pracy nauczyciela początkującego
  • Procedura oceny i dokumenty niezbędne do oceny pracy
  • Analiza kryteriów oceny – przykłady dobrej praktyki w każdym kryterium
  • Analiza przykładowych arkuszy oceny pracy

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
25.09.2024 Online Marzena Siejewicz

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Awans zawodowy nauczyciela początkującego w drugim roku pracy
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z