Termin

Certyfikat

tak

Cena

380.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

Nowy system funkcjonuje już od dłuższego czasu, ale nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym i ocenie pracy
  • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy w Karcie Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych
  • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych – przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego
  • Nietypowe sytuacje i sposoby ich rozwiązania i w ocenie pracy i w awansie zawodowym
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania mentora
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
  • Sposoby zatrudnienia nauczyciela w przygotowaniu do zawodu
  • Przykładowe dokumenty – arkusz obserwacji dostosowany do kryteriów w rozp. w sprawie awansu, dyspozycje do omawiania zajęć, protokół z omawiania zajęć n-la początkującego, przykładowa, opinia dotycząca zajęć)
 3. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego (nowa i stara ścieżka)
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
  • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej – w przepisach przejściowych dla nauczycieli w stażu na nauczyciela dyplomowanego
  • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych,
  • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach), opis i analiza realizacji wymagań w nowym awansie (2 kartki A4)
 4. Nauczyciel kontraktowy i regulacje dotyczące kontynuacji awansu starą ścieżką awansu zawodowego
  • Plan rozwoju i zasady jego konstruowania
  • Wymagania niezbędne i ich realizacja
  • Ocena dorobku zawodowego
  • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach)
 5. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela
  • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
  • Przykładowe rozwiązania (przykładowe dokumenty opis kryteriów z punktacją, arkusz obserwacji zajęć, wypełniona karta oceny pracy)
 6. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia
  • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela minowanego)
  • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
  • Ocena nauczyciela dyplomowanego
  • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
  • Ocena pracy, a sposób zatrudniania
 7. Dyrektor i jego rola w ocenie – zadania dyrektora
  • Motywacyjna rola oceny
  • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Prowadząca: Marzena Siejewicz

Online

Prowadząca: Marzena Siejewicz

Online

Prowadząca: Marzena Siejewicz

Online

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela

O szkoleniu

Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

Nowy system funkcjonuje już od dłuższego czasu, ale nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym i ocenie pracy
  • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy w Karcie Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych
  • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych – przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego
  • Nietypowe sytuacje i sposoby ich rozwiązania i w ocenie pracy i w awansie zawodowym
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania mentora
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
  • Sposoby zatrudnienia nauczyciela w przygotowaniu do zawodu
  • Przykładowe dokumenty – arkusz obserwacji dostosowany do kryteriów w rozp. w sprawie awansu, dyspozycje do omawiania zajęć, protokół z omawiania zajęć n-la początkującego, przykładowa, opinia dotycząca zajęć)
 3. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego (nowa i stara ścieżka)
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
  • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej – w przepisach przejściowych dla nauczycieli w stażu na nauczyciela dyplomowanego
  • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych,
  • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach), opis i analiza realizacji wymagań w nowym awansie (2 kartki A4)
 4. Nauczyciel kontraktowy i regulacje dotyczące kontynuacji awansu starą ścieżką awansu zawodowego
  • Plan rozwoju i zasady jego konstruowania
  • Wymagania niezbędne i ich realizacja
  • Ocena dorobku zawodowego
  • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach)
 5. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela
  • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
  • Przykładowe rozwiązania (przykładowe dokumenty opis kryteriów z punktacją, arkusz obserwacji zajęć, wypełniona karta oceny pracy)
 6. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia
  • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela minowanego)
  • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
  • Ocena nauczyciela dyplomowanego
  • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
  • Ocena pracy, a sposób zatrudniania
 7. Dyrektor i jego rola w ocenie – zadania dyrektora
  • Motywacyjna rola oceny
  • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
23.10.2024 Online Marzena Siejewicz
18.11.2024 Online Marzena Siejewicz
09.12.2024 Online Marzena Siejewicz

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z