Termin

Certyfikat

tak

Cena

749.00

Miejsce

Online

Materiały

tak

O szkoleniu

Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, zarówno tych, związanych z zarządzaniem strategicznym szkołą lub przedszkolem, jak i codziennych, bieżących zadań, dotyczących funkcjonowania placówki w obszarze kształcenia, czy wychowania. Jak systemowo zorganizować pracę szkoły, jak ją dokumentować, jak sprawować skuteczny nadzór nad pracą kolegów i koleżanek nauczycieli? Jak zadbać o jakość kształcenia i jakość działań wychowawczych? Czy zarządzanie w czasach Covid-19 jest inne? Jak przygotować szkołę do zmiany trybu pracy, do przejścia w uczenie zdalne? – to pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Na zajęciach znajdziesz nie tylko najważniejsze informacje, dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, ale także poznasz zasady zarządzania przez cały rok. Dowiesz się jak przygotować dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące.  Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i innych dokumentów w szkole – zapraszamy!

Program szkolenia

 1. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne
  • Zasady tworzenia aktów prawa
  • Systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego
  • Statut i jego budowa
  • Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online
  • Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał)
  • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych)
  • Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły)
  • Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen)
  • Procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora
  • Formy nadzory pedagogicznego (kontrola, obserwacja i wspomaganie, przykładowe arkusze kontroli)
  • Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola)
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru
  • Dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań (przykładowe raporty oraz sprawozdania z nadzoru)
  • Przedmiot obserwacji – model lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania
  • Obserwacja jako metoda badawcza (metody badawcze w obserwacji, rodzaje obserwacji, dane w obserwacji – ilościowe i jakościowe, opinie i fakty w obserwacji, dyspozycje do obserwacji)
  • Obserwacja nagranych fragmentów  lekcji, zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
  • Ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny)
 3. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym – kształcenie
  • Proces uczenia się oraz jego elementy i czynniki, które go regulują (z uwzględnieniem wiedzy płynącej z neurodydaktyki) w kontekście przykładowych zadań i odpowiedzialności dyrektora/wicedyrektora/ szkoły
  • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za sprawdziany, poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
  • Analizy egzaminów zewnętrznych w tym wnioskowanie na podstawie wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
  • Monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania (przykładowe arkusze monitorowania podstawy programowej oraz warunków jej realizacji)
  • Zadania zespołów przedmiotowych, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów)
  • Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające w czasie Covid-19
  • Nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją
 4. Dyrektor/wicedyrektor i jego uprawnienia w procesie – wychowanie i opieka
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym: systemowe diagnozy wychowawcze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, dostosowań, IPET-ów)
  • Program wychowawczo – profilaktyczny: procedury tworzenia i zatwierdzania programu
  • Zadania pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nadzór nad ich działaniami w szkole
  • Zadania wychowawcy klasy, w tym: analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów, dokumentowanie działań i nadzór nad pracą wychowawcy (gotowe wzory planów pracy)

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Zapisz się na to szkolenie

icon school

Płatnikiem jest szkoła, przedszkole, placówka oświatowa lub JST

icon company

Płatnikiem jest osoba prywatna lub firma

Formularz zgłoszeniowy

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Dane do faktury

Nabywca

Odbiorca

Uczestnik

W jednym formularzu zgłoszeniowym można zapisać maksymalnie 5 uczestników.

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Uczestnik

Formularz zgłoszeniowy

Osoby prywatne i firmy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Uczestnik

Dane do faktury

Wystąpił błąd, przepraszamy, ale zgłoszenie nie zostało wysłane

Pozostałe terminy

Prowadząca: Marzena Siejewicz

Online

Prowadząca: Marzena Siejewicz

Online

Najczęściej zadawane pytania

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

Szkolenia indywidualne

ABC skutecznego Dyrektora i Wicedyrektora

O szkoleniu

Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, zarówno tych, związanych z zarządzaniem strategicznym szkołą lub przedszkolem, jak i codziennych, bieżących zadań, dotyczących funkcjonowania placówki w obszarze kształcenia, czy wychowania. Jak systemowo zorganizować pracę szkoły, jak ją dokumentować, jak sprawować skuteczny nadzór nad pracą kolegów i koleżanek nauczycieli? Jak zadbać o jakość kształcenia i jakość działań wychowawczych? Czy zarządzanie w czasach Covid-19 jest inne? Jak przygotować szkołę do zmiany trybu pracy, do przejścia w uczenie zdalne? – to pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Na zajęciach znajdziesz nie tylko najważniejsze informacje, dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, ale także poznasz zasady zarządzania przez cały rok. Dowiesz się jak przygotować dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące.  Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i innych dokumentów w szkole – zapraszamy!

Program szkolenia

 1. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne
  • Zasady tworzenia aktów prawa
  • Systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego
  • Statut i jego budowa
  • Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online
  • Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał)
  • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych)
  • Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły)
  • Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen)
  • Procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora
  • Formy nadzory pedagogicznego (kontrola, obserwacja i wspomaganie, przykładowe arkusze kontroli)
  • Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola)
  • Formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru
  • Dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań (przykładowe raporty oraz sprawozdania z nadzoru)
  • Przedmiot obserwacji – model lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania
  • Obserwacja jako metoda badawcza (metody badawcze w obserwacji, rodzaje obserwacji, dane w obserwacji – ilościowe i jakościowe, opinie i fakty w obserwacji, dyspozycje do obserwacji)
  • Obserwacja nagranych fragmentów  lekcji, zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
  • Ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny)
 3. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym – kształcenie
  • Proces uczenia się oraz jego elementy i czynniki, które go regulują (z uwzględnieniem wiedzy płynącej z neurodydaktyki) w kontekście przykładowych zadań i odpowiedzialności dyrektora/wicedyrektora/ szkoły
  • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za sprawdziany, poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
  • Analizy egzaminów zewnętrznych w tym wnioskowanie na podstawie wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
  • Monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania (przykładowe arkusze monitorowania podstawy programowej oraz warunków jej realizacji)
  • Zadania zespołów przedmiotowych, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów)
  • Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające w czasie Covid-19
  • Nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją
 4. Dyrektor/wicedyrektor i jego uprawnienia w procesie – wychowanie i opieka
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym: systemowe diagnozy wychowawcze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, dostosowań, IPET-ów)
  • Program wychowawczo – profilaktyczny: procedury tworzenia i zatwierdzania programu
  • Zadania pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nadzór nad ich działaniami w szkole
  • Zadania wychowawcy klasy, w tym: analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów, dokumentowanie działań i nadzór nad pracą wychowawcy (gotowe wzory planów pracy)

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Przygotujemy imienny certyfikat, zgodny z wytycznymi MEN
 • Zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę od doświadczonych wykładowców
 • Otrzymasz możliwość konsultacji e-mailowej z prowadzącym po szkoleniu
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami w przyjaznych warunkach 
 • Rozwiniesz swój warsztat pracy

Szkolenie poprowadzi:

Marzena Siejewicz

Była dyrektorka szkoły, nauczycielka, doradczyni metodyczna. Absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD. Ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, oceniania i informacji zwrotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii pracy na lekcji, motywacji oraz dokumentacji szkolnej.

Terminy szkolenia

Termin Miejsce Prowadząca:
08.08-09.08.2024 Online Marzena Siejewicz
21.11-22.11.2024 Online Marzena Siejewicz

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia indywidualne ABC skutecznego Dyrektora i Wicedyrektora
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z