Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej

Cel: ukierunkowanie pracy dyrektora i nauczycieli na zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym w szkole.

Odbiorcy zajęć: dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy administracyjni szkół, nauczyciele.

Program szkolenia :

 • Obowiązki dyrektora i  nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Administracyjny, Kodeks Cywilny, rozporządzenia wykonawcze do ustaw).

 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.

 • Ochrona przeciwpożarowa w szkole.

 • Odpowiedzialność cywilna nauczycieli.

 • Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych.

 • Kontrola obiektu szkolnego, w tym terenów zabaw i boisk.

 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych w  szkole – omówienie procedur postępowania.

 • Zasady współpracy nauczycieli i dyrektorów z organami ścigania:

  - obowiązek społeczny i prawny nauczyciela,
  - czyny ścigane z urzędu


 • W jaki sposób ograniczyć akty agresji i sytuacje niepożądane w szkole – mobbing, bulling, cyberbulling.

 

 

 

 

Opinie uczestników :

„Osoba prowadząca kompetentna. Świetne zajęcia, informacje bardzo przydatne w pracy.”
 

zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl